ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.30 วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ     
    12/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยวิธีพิเศษ
    กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยวิธีพิเศษ     
    29/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    21/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ
    กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศจัดซื้อหนังสือด้วยวิธีพิเศษ     
    21/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งธุรการ กศน.อำเภอเกาะคา
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งธุรการ กศน.อำเภอเกาะคา รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด     
    20/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

    กศน.อำเภอห้างฉัตร ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖     
    19/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    15/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    13/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก สอบข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    9/11/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คำแหน่งครู ศรช. กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คำแหน่งครู ศรช. กศน.อำเภอห้างฉัตร ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 3 ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    30/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    24/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555     
    24/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด คลังหลักสูตร กศน.ภาคเหนือ  
18/10/2555
 
ประกาศรายชื่อผู้ืมีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร
    ประกาศรายชื่อผู้ืมีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่ง ครู ศรช. พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร     
    18/10/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556  
18/10/2555
 
[หน้าก่อน = 20]
กำลังแสดงหน้าที่ 21/27 [หน้าถัดไป = 22]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th