ID
PWD
 
 
 
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
  วันที่  12/12/2555
 


รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th