ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอ สามารถดาว์นโหลดไฟล์ (ร่าง)เอกสารตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน.ปีงบประมาณ 2554 ที่ E-OFFICE
    กศน.อำเภอ สามารถดาว์นโหลดไฟล์ (ร่าง)เอกสารตัวชี้วัดตามนโยบาย กศน.ปีงบประมาณ 2554 ที่ได้ร่วมกันจัดทำ เพื่อนำไปทบทวนตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ กับ บุคลากรและครู กศน.ในแต่ละอำเภอระหว่างวันที่ 18 - 20 ต.ค. 53 ที่กัซซันขุนตาน ได้ที่ E-OFFICE ในเมนูดาว์นโหลด หากมีการแก้ไขให้ป้ายตัวอักษรที่แก้ไขด้วยตัวหนังสือสีแดง และส่งไฟล์กลับมายัง sumalee@lpa.nfe.go.th ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 53 เพื่อจะได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ(ร่าง)อีกครั้งก่อนเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของ คน กศน.ลำปางแล้วจึงดำเนินการจัดพิมพ์เป็นเอกสารคู่มือการดำเนินงาน ปี 2554 ต่อไป     
    22/10/2553
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการศึกษา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    23/09/2553
 
อ่านรายละเอียด..
ส่งข้อมูลสารสนเทศ (EIS) ไตรมาสที่ 4
    เจ้าหน้าที่สารสนเทศของทุก กศน.อำเภอใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานสารสนเทศไตรมาสที่ 4 โดยรายงานผ่านโปรแกรม EIS แล้วคัดลอกไฟล์ข้อมูล .mdb ส่งข้อมูลทาง sumalee@lpa.nfe.go.th เนื่องจากเลยระยะเวลาตามปฏิทินการจัดส่งนานแล้ว กรุณาส่งด่วน..กลุ่มงานสารสนเทศ     
    21/09/2553
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 26]
กำลังแสดงหน้าที่ 27/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th