ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ 054-261546
ข่าว:อุบลวรรณ
ภาพ:อุบลวรรณ
บรรณาธิการ: นงนุช ถาวรวงศ์  
  
    23/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559  
  
    25/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559     
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
    สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
    กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559     
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558     
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

    ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558     
    11/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี มารายงานตัวในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     
    3/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    1/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลง ข้อ ๑๒. การแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลง ข้อ ๑๒. การแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอเปลี่ยนเแปลงกำหนดการรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง เป็นวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้     
    1/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ โดยสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.     
    28/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าประเมินภาค ข. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 รายงานตัวเวลา 08.30 น. - 09.00 น. และเริ่มประเมินภาค ข. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    26/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศห้องสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศห้องสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ รับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง กลุ่มอำนวยการ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 8666 ต่อ 102     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี โดยประเมินในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร     
    18/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/27 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th