ID
PWD
 
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  25/12/2555
 


รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และจะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th