ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างขอบเขตของงาน สร้าง กศน.ตำบล
    ด้วยสำนักงาน กศน. มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) ของจังหวัดลำปาง 12 แห่งๆ ละ 800,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554     
    26/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551     
    26/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน
    กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน     
    26/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
    กศน.อำเภอแม่ทะ มีความประสงค์จะจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 27 พฤษภาคม 2554ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และเปิดซอง เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ในวันเดียวกัน ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด ที่กศน.อำเภอแม่ทะ โทร.0 5433 1551     
    7/12/2547
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน
    เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน     
    6/12/2547
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)     
    6/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.) ประจำปี 2554
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.) ประจำปี 2554

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1-4 มารายงานตัวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ที่งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    2/05/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2554
    ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 29 เมษายน 2554     
    28/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ประจำปีงบประมาณ 2554
    ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยให้มารายงานตัว เวลา 9.00 น     
    26/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูการเรียนชุมชน     
    22/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่สอบ ของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     
    22/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (HRD e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2554
     สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (HRD e-learning) ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th ในหัวข้อ e-learning     
    11/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
Download ใบสมัครพนักงานราชการ
    ใบสมัครพนักงานราชการ     
    11/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ     
    5/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอ
    ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอ ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารราคาจ้าง ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางในวันที่ 5 - 21 เมษายน 2554     
    5/04/2554
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 24]
กำลังแสดงหน้าที่ 25/27 [หน้าถัดไป = 26]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th