ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2557 ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป มาสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    19/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ กศน.อำเภองาว และกศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๕๗
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ กศน.อำเภองาว และกศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๕๗ จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    14/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา สมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์
    สมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ตำแหน่งบรรณารักษ์ สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 12-21 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเชิญดาวโหลด....     
    13/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์
    ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์     
    7/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
    7/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-218666 ต่อ 102     
    20/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลดคำรับรองปฏิบัติราชการ
    ดาวน์โหลดคำรับรองปฏิบัติราชการ     
    12/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)      
    3/02/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขยายเวลารับสมัคร สุดยอด กศน.  
30/01/2557
 
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง
    ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง     
    17/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง
    ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน 1 หลัง     
    16/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ของตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ กศน.อำเภอสบปราบ มารายงานตัวในวันที่ 16 มกราคม 2557เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    15/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่ กศน.อำเภอสบปราบ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ พื้นที่ กศน.อำเภอสบปราบ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบ มาสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    14/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
งานสุดยอด กศน.ปี 2 [ Soodyod Nfe'Seasion 2 ]
    รายละเอียดกิจกรรมงานสุดยอด กศน.ปี 2 [ Soodyod Nfe'Seasion 2 ]
  
  
    14/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    9/01/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 14]
กำลังแสดงหน้าที่ 15/27 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th