ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และ ครู กศน.ตำบล
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงานและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยให้มารายงานตัวฯตั้งแต่เวลา 08.30 น. -09.00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จ.ลำปาง ถ้าไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์     
    19/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548     
    16/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
คู่มือการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบพนักงานราขการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    คู่มือการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบพนักงานราขการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    16/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไข ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น-พนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล
    ขอแก้ไข ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น-พนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล     
    14/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
แผนที่ตัวเมืองลำปาง/สนามสอบตำแหน่งพนักงานราชการ(โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
    แผนที่ตัวเมืองลำปาง/สนามสอบตำแหน่งพนักงานราชการ(โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) และท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์
http://map.longdo.com/p/A00074946  
  
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. พื้นที่ทั่วไป     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล
    ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัคร (ศศช.)
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัคร (ศศช.)     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัครพื้นที่ทั่วไป
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัครพื้นที่ทั่วไป     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จำนวน 3 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จำนวน 3 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร พืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร พืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 7 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 7 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/15 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th