ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ 054-261546
ข่าว:อุบลวรรณ
ภาพ:อุบลวรรณ
บรรณาธิการ: นงนุช ถาวรวงศ์  
  
    23/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559  
  
    25/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559     
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
    สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
    กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559     
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
    กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558     
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

    ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558     
    11/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลำดับที่ ๑ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี มารายงานตัวในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์     
    3/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    1/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลง ข้อ ๑๒. การแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลง ข้อ ๑๒. การแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขอเปลี่ยนเแปลงกำหนดการรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง เป็นวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้     
    1/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ โดยสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.     
    28/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าประเมินภาค ข. ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 รายงานตัวเวลา 08.30 น. - 09.00 น. และเริ่มประเมินภาค ข. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    26/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศห้องสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี
    ประกาศห้องสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ รับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง กลุ่มอำนวยการ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 มกราคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5421 8666 ต่อ 102     
    22/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/21 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th