ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
    งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     
    6/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล     
    4/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

    วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    30/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     
    29/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
    กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    23/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
    งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560     
    13/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    30/10/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
    งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560     
    2/10/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง     
    14/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560      
    6/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560     
    3/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป     
    28/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน
    แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน     
    26/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ปรนัย และ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ปรนัย และ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    25/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/23 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th