ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล     
    25/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียนในการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียนในการ คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล      
    18/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    28/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    20/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    20/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    1/12/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ใบสมัคร การประกวดเขียนเรียงความ"ความซื่อสัตย์สุจริต...ตามรอยพ่อ"
    ใบสมัคร การประกวดเขียนเรียงความ"ความซื่อสัตย์สุจริต...ตามรอยพ่อ"
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  
  
    18/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ
    ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศีกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ     
    9/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ
    ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอแม่ทะ

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นครูผู้สอนคนพิการ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กศน.อำเภอเแม่ทะ ในวัน และเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอแม่ทะ โทรศัพท์ 054-331-551

http://www.nfemaetha.com/showac5.php?no_pp=1179

งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    2/11/2559
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
และตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ 054-261546
ข่าว:อุบลวรรณ
ภาพ:อุบลวรรณ
บรรณาธิการ: นงนุช ถาวรวงศ์  
  
    23/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559  
  
    25/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559
    ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559     
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
    สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
    กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559     
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/21 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th