ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551     
    14/11/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ     
    3/10/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้ผู้ที่สอบผ่าน ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    30/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้ผู้สมัครที่ผ่านมาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    26/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน โดยสอบข้อเขียนในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    24/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4)
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา และ กศน.อำเภอเสริมงาม รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคาและ กศน.อำเภอเสริมงาม รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครครูที่ปรึกษา เทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครครูที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๕๔๒๑ ๕๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    17/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557     
    11/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  
  
    10/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  
    1/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  
  
    29/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    25/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    25/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/16 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th