ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมงาน"Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก"
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำคณะ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ"Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก" เข้าร่วมฟังเสวนา”การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้าน...ประเทศชาติและประชาชน”ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 11 มีนาคม 2556      
    12/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกอาชีพสู่เศรษฐกิจอาเซียน
    ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกอาชีพสู่เศรษฐกิจอาเซีย ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง     
    8/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศยกเลิก สอบราคาจ้าง ศศช.ห้วยน๊อต
    ประกาศยกเลิก สอบราคาจ้าง ศศช.ห้วยน๊อต     
    5/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมวันวิชาการ และส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอเกาะคา ปี 2556"
    กศน.อำเภอเกาะคา จะดำเนินการจัดกิจกรรมงาน "มหกรรมวันวิชาการ และส่งเสริมการอ่าน 2556" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานวันวิชาการฯ , พีธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา , ภาคีเครือข่ายฯ , ศิษย์เก่า ดีเด่น ที่ให้การสนับสนุนงาน กศน.อำเภอเกาะคา , ครู กศน. , ครู ศรช. ดีเด่น และร่วมรับชมนิทรรศการของ กศน. 9 ตำบล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ การแสดงของนักศึกษา กศน.ตำบล การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเกาะคา สินค้าธงฟ้า นิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวด เรียงความ , โครงงานนักศึกษา , การประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่น ๆ ในวัน เวลาดังกล่าว

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    1/03/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง เชิญร่วมงานเปิดโลกอาชีพสู่เศรษฐกิจอาเซียน ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2556 ณ.ห้องประชุมอาคารบุญชูตรีทอง จังหวัดลำปาง  
28/02/2556
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรียน ศศช.บ้านห้วยวาด

    ตามประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ศศช.บ้านห้วยวาด) ลงวันที่ 13 ก.พ.2556 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน 2 รายนั้น ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ หจก.บุญพระธรรมการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,410,000 บาท     
    27/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจราชการ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจราชการ     
    18/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
สอบราคาจ้างก่อสร้าง (ศศช.บ้านห้วยวาด)
    สอบราคาจ้างก่อสร้าง (ศศช.บ้านห้วยวาด)     
    13/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด ข้อมูลวิจัยคุรุสภา
    ดาวน์โหลด ข้อมูลวิจัยคุรุสภา     
    13/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครและคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
    รับสมัครและคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย     
    7/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสรรหาและคัดเลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ประกาศสรรหาและคัดเลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     
    7/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    6/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรวิชาชีพ ของ กศน.อ.เมืองลำปาง ดังเอกสารเรียนแนบ
    โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อ.เมืองลำปาง 054-217117 ทุกวันทำการ     
    6/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ศศช.บ้านห้วยวาด)
    ตามที่ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ศศช.บ้านห้วยวาด) เนื่องจากยังไม่มีการแจ้งรหัสเงินงบประมาณในการจัดจ้าง ดังกล่าวฯ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างตามที่ประกาศไว้ได้ จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ศศช.บ้านห้วยวาด) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     
    4/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    1/02/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 18]
กำลังแสดงหน้าที่ 19/27 [หน้าถัดไป = 20]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th