ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยอำเภอที่จะบรรจุและแต่งตั้งคือ กศน.อำเภอสบปราบ จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 8 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-218666 ต่อ 102     
    23/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แม่ทะ รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศดีเด่น
     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา กศน.อำเภอแม่ทะ นำโดยนางนิลุบล องค์การ ผอ.กศน.อ.แม่ทะ และคณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากร กศน.อ.แม่ทะ รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ การคัดเลือกสถานศึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศดีเด่น โดยนางนิลุุบล องค์การ ได้บรรยายสรุปเนื้อหาโดยรวมให้กับคณะอนุกรรมการฯ และตอบข้อสักถามร่วมกับคณะบุคลากร กศน.อ.แม่ทะ

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ/ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    17/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลด รายงานผลการตรวจการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
    รายงานผลการตรวจการดำเนินงานโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖     
    13/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้สนใจและมีความประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ตั้งแต่วันที่ 6-15 ธ.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-5427-1555 และเว็ปไซต์ www.nfechaehom.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ     
    9/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ขยายการรับสมัครและลงทะเบียนผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา โครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ขยายการรับสมัครและลงทะเบียนผู้เข้าประเมินเทียบระดับการศึกษา โครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และ กศน.ตำบลทุกตำบล ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 054-217117      
    6/12/2556
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
    รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ของตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ กศน.อำเภอเสริมงาม และครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภองาว มารายงานตัวในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    20/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
    งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเกาะคามีความประสงค์จะดำเนินการจัดหา หนังสือแบบเรียนตามเกณฑ์และวิธีจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีพิเศษ ภายในวงเงิน 176,004 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียด...
นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    18/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการและครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2557
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการและครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2557 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบ มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เวลาตามประกาศ     
    13/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก และวันบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้สอนคนพิการ
    ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก และวันบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูผู้สอนคนพิการ      
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอเสริมงาม สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอเสริมงาม สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2557 สอบข้อเขียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภองาว และ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภองาว และ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2557 สอบข้อเขียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 12.10 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ      
    8/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2556
    รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8/2556 ประจำเดือน ตุลาคม 2556     
    1/11/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
    ตามที่ กศน.อำเภอเกาะคาได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลภายนอกปฏิบัติงานใน กศน.อำเภอเกาะคา ตำแหน่งเจ้าหน่าที่การเงิน/บัญชี จำนวน 4 ราย รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    29/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 054 218666 ต่อ 102     
    18/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี
    ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน/บัญชี เชิญดาวน์โหลดรายละเอียด
  
  
    15/10/2556
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 15]
กำลังแสดงหน้าที่ 16/27 [หน้าถัดไป = 17]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th