ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งครู ศรช. อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2555
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2555     
    11/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่้อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช. อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2555

    ประกาศรายชื่้อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2555 และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    1/06/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ประจำปี ๒๕๕๕
    ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    29/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ควา่มสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช ประจำปี ๒๕๕๕
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ควา่มสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี ๒๕๕๕ ขอให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบ มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    25/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) อำเภอแม่เมาะ
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) อำเภอแม่เมาะ     
    22/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่้อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ศรช. ประจำปี 2555
    ประกาศรายชื่้อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุึและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2555 และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    21/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
การขายทอดตลาดพัสดุ
    ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 30 รายการ โดยกำหนดดูพัสดุ ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปางในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    3/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2555
    รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 2 - 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (จันทร์ - ศุกร์ เว้น วันหยุดราชการ)     
    3/05/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อไปทำงานออสเตรเลีย
    เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อไปทำงานออสเตรเลีย     
    6/03/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ประจำปี ๒๕๕๕
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ประจำปี ๒๕๕๕     
    27/02/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการทดสอบ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการทดสอบ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน     
    23/02/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน     
    17/02/2555
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) ประจำปี 2555
    ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2555     
    1/02/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบการผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนคนพิการ ปีงบประมาณ 2555
    ประกาศรายชื่อผู้สอบการผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนคนพิการ ปีงบประมาณ 2555     
    18/01/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งครูสอนคนพิการ
    ทั้งนี้ให้ผู้สอบภาค เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555     
    16/01/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 22]
กำลังแสดงหน้าที่ 23/27 [หน้าถัดไป = 24]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th