ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา เรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2556
    ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ จำนวน 11 หลักสูตร โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และ กศน.ตำบลทุกตำบล จำนวน 19 ตำบล ดังรายละเอียดแนบ หรือโทรสอบถามรายละเอียด 054-217117     
    28/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ศศช.บ้านห้วยวาด)
ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    ศศช.บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำหนดยื่นใบเสนอราคา วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2556
สนใจติดต่อสอบถาม ในวันเวลาราชการหรือทางเว็ปไซต์ กศน.อำเภอแจ้ห่ม www.nfechaehom.com หรือเว็ปไซต์ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง www.lpa.nfe.go.th  
  
    28/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ศศช.บ้านห้วยน๊อต)
    ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ศศช.บ้านห้วยน๊อต)     
    25/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
23/01/2556
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 30 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และแนบประกาศแก้ไขอายุของผู้สมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-218666 ต่อ 102     
    11/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ดาวน์โหลดคำสั่งวิทยากรอบรมลูกเสือ A.T.C.ที่ลำพูนและใบสมัครฟอร์มใหม่จาก กศน.อำเภอแม่เมาะ
    คำสั่งวิทยากรอบรมลูกเสือ A.T.C. ลำพูน และใบสมัครฟอร์มใหม่     
    10/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-5 ของหน่วยที่ 1 พื้นที่ กศน.อำเภอเกาะคา, ลำดับที่ 1-2 ของหน่วยที่ 2 พื้นที่กศน.อำเภอเมืองปาน, ลำดับที่ 1-4 ของหน่วยที่ 3 พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และลำดับที่ 1 ของ หน่วยที่ 4 พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    7/01/2556
 
อ่านรายละเอียด..
ไฟล์ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายปี'56
    ไฟล์ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามนโยบายปี'56     
    28/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ขอเชิญ กศน.ทุกอำเภอส่งบุคลากรเข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ(A.T.C)
    กศน.อำเภอแม่เมาะ ขอเชิญ กศน.ทุกอำเภอ ส่งบุคลากรเข้าอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพะนธ์ 2556 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน โดยให้แจ้งจำนวนและรายชื่อไปยัง กศน.อำเภอแม่เมาะ ภายในวันที่ 3 มกราคม 2556 ตามโครงการและแบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ     
    28/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
แผนปฏิบัติการ4ปี 2555-2558
    แผนปฏิบัติการ4ปี 2555-2558     
    28/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และจะสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้     
    25/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด โดยการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    25/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-218666     
    19/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ     
    12/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 24 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ     
    12/12/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 19]
กำลังแสดงหน้าที่ 20/27 [หน้าถัดไป = 21]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th