ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสาร
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสาร     
    15/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างประกอบรถกระบะสามล้อ สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างประกอบรถกระบะสามล้อ สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน     
    13/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ราคากลางในการจัดจ้างประกอบรถกระบะสามล้อ สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

    ราคากลางในการจัดจ้างประกอบรถกระบะสามล้อ สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
  
  
    7/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"     
    26/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    12/01/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    27/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล     
    4/12/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

    วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    30/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     
    29/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล และประเมินโดยการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    28/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
    กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    23/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    30/10/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง     
    14/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป     
    28/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน
    แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน     
    26/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 5]
กำลังแสดงหน้าที่ 6/27 [หน้าถัดไป = 7]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th