ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคาและ กศน.อำเภอเสริมงาม รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครครูที่ปรึกษา เทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    กศน.อำเภอเกาะคา รับสมัครครูที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2557 ณ กศน.อำเภอเกาะคา รายละเอียดเชิญดาวน์โหลด
  
  
    23/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. (วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ)
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๕๔๒๑ ๕๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    17/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557     
    11/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
  
  
    10/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
  
    1/09/2557
 
อ่านรายละเอียด..
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  
  
    29/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ - ๕ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    25/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    25/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ - ๗ มารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    25/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และ ครู กศน.ตำบล
    ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงานและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยให้มารายงานตัวฯตั้งแต่เวลา 08.30 น. -09.00 น. ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ.ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จ.ลำปาง ถ้าไม่มารายงานตัวตามที่กำหนด จะหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์     
    19/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548     
    16/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
คู่มือการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบพนักงานราขการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    คู่มือการดำเนินงานของกรรมการคุมสอบพนักงานราขการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    16/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไข ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น-พนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล
    ขอแก้ไข ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น-พนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล     
    14/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
แผนที่ตัวเมืองลำปาง/สนามสอบตำแหน่งพนักงานราชการ(โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
    แผนที่ตัวเมืองลำปาง/สนามสอบตำแหน่งพนักงานราชการ(โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) และท่านสามารถเข้าดูเว็บไซต์แผนที่ออนไลน์
http://map.longdo.com/p/A00074946  
  
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 12]
กำลังแสดงหน้าที่ 13/27 [หน้าถัดไป = 14]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th