ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. พื้นที่ทั่วไป     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล
    ผังที่นั่งสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัคร ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"และ ครู กศน.ตำบล     
    6/08/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัคร (ศศช.)
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัคร (ศศช.)     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัครพื้นที่ทั่วไป
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู อาสาสมัครพื้นที่ทั่วไป     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการแหน่ง ครู กศน.ตำบล     
    21/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จำนวน 3 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร จำนวน 3 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร พืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร พืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 5 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 7 อัตรา
    ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 7 อัตรา     
    15/07/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม เรื่องจัดซื้อหนังสือแบบเรียน โดยวิธีสอบราคา
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประกาศจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีสอบราคา กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.15 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-271555 / เว็ปไซต์ www.nfechaehom.com     
    19/05/2557
 
อ่านรายละเอียด..
การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" (เพิ่มเติม)
    การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" (เพิ่มเติม)     
    2/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ผู้ที่จะไปสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2557
    การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" ย้อนหลัง 2 ปี     
    2/04/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภองาว และ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภองาว และ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามประกาศมารายงานตัว ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงา่น กศน.จังหวัดลำปาง     
    25/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     
    24/03/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 13]
กำลังแสดงหน้าที่ 14/27 [หน้าถัดไป = 15]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th