ID
PWD
 
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556
  วันที่  19/12/2555
 


รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2556 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-218666

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th