ID
PWD
 
 
 
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ (ศศช.บ้านห้วยวาด)
ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  วันที่  28/01/2556
 


รายละเอียด
ศศช.บ้านห้วยวาด ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนเฉลิมพระเกียรติ กำหนดยื่นใบเสนอราคา วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2556
สนใจติดต่อสอบถาม ในวันเวลาราชการหรือทางเว็ปไซต์ กศน.อำเภอแจ้ห่ม www.nfechaehom.com หรือเว็ปไซต์ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง www.lpa.nfe.go.th

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th