ID
PWD
 
 
 
   รับสมัครนักศึกษา เรียนวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2556
  วันที่  28/01/2556
 


รายละเอียด
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ในหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ จำนวน 11 หลักสูตร โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และ กศน.ตำบลทุกตำบล จำนวน 19 ตำบล ดังรายละเอียดแนบ หรือโทรสอบถามรายละเอียด 054-217117

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th