ID
PWD
 
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
  วันที่  11/01/2556
 


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ประจำสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 30 มกราคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และแนบประกาศแก้ไขอายุของผู้สมัคร สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-218666 ต่อ 102

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th