ID
PWD
 
 


 
  กศน.อ.เมืองลำปาง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  วันที่  23/01/2556
 
รายละเอียด
    เปิด 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรภาษาจีนเพื่องานอาชีพพนักงานขายของ จำนวน 60 ชั่วโมง เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค. 2556 ณ.ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานขับรถรับจ้าง จำนวน 50 ชั่วโมง เริ่มเรียน 1 - 15 ก.พ. 2556 ณ.กศน.อ.เมืองลำปาง

สมัครได้ที่ กศน.อ.เมืองลำปาง,กศน.ตำบลทุกแห่ง,ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th