ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
    งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560     
    13/11/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง      
    30/10/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
    งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560     
    2/10/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง     
    14/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560      
    6/09/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560     
    3/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป
    ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป     
    28/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน
    แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน     
    26/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ปรนัย และ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ปรนัย และ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    25/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค กความรู้ความสามารถทั่วไปและ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. และกำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ภาค กความรู้ความสามารถทั่วไปและ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. และกำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป  
  
    20/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560     
    5/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนฯ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนฯ      
    28/06/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนฯ
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนฯ     
    9/06/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560     
    7/06/2560
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560
    งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560     
    22/05/2560
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th