ID
PWD
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
    27/03/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
    4/12/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และด้านสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ด้านแนวทางการพัฒนางานในตำแหน่ง และด้านสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินตตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    26/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

สอบถามรายละอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    18/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๑ อัตรา และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ อัตราสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
สอบถามรายละอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    12/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
แบบประเมินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562
    แบบประเมินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562     
    7/08/2562
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักงาน กศน. รายละเอียดมาพร้อมนี้
    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักงาน กศน. รายละเอียดมาพร้อมนี้     
    1/05/2562
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ดังแนบมาพร้อมนี้
    สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ดังแนบมาพร้อมนี้     
    1/05/2562
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานงบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
    รายงานงบทดรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     
    15/03/2562
 
อ่านรายละเอียด..
บทความการเป็นประธานอาเซียนของไทย
    บทความการเป็นประธานอาเซียนของไทย     
    25/02/2562
 
อ่านรายละเอียด..
การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
    การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย     
    11/12/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดังรายชื่อบัญชีแนบท้ายประกาศ
ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ติดต่อสอบถาม ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    30/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล
    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและแนวทางการพัฒนางาน กศน.ตำบล

ดังรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จะมีการประเมินด้านการสัมภาษณ์ โดยให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ น. - ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์เข้ารับการประเมินโดยการสัมภาษณ์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๑๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    24/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๕ น.รายละเอียดมาพร้อมนี้
สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ๐๕๔-๒๑๘๖๖๖ ต่อ ๑๐๒  
  
    18/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โทร 054-218666 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ     
    9/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th