ID
PWD
 
 
 
  กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  วันที่  23/04/2556
 


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครครูที่ปรึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษา (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดได้ที่
www.nfekokha.org/nfekokha/rptk/showq2.php?no_pp=682

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th