Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
 
ID
PWD
 
 
 
     
กศน.อำเภอรายงานจำนวนผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561--แยกชายหญิง 
Email ของ กศน.อำเภอ ที่แจ้งเข้ากรอกข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ 
รายงานการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาซ้ำซ้อน 20 ธันวาคม 2560 
ฟอร์ม กศน-กผ-03 (61-62) V.26 พ.ย. 60 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
 
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
โครงการเน็ตประชารัฐในชุมชน  
อ่านรายละเอียด..
งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ.๒๕๖๑  
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมการทำพรมเช็ดเท้า การทำโดนัทข้าวจี่ และการระบายภาพ 3 มิติ ตามโครงการ บันทึกข้อตกลงร่วมมือMOU ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ออกบริการให้แก่ประชาชนบ้านขอเหนือ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เนื่องในงาน 18 ปี ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว  
อ่านรายละเอียด..
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560. และโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมในสถานศึกษา ธรรมสนามหลวง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่  

อ่านรายละเอียด..
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าเยี่ยมชม กศน.อ.เมืองลำปาง โดยมี ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง และคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันให้การต้อนรับ เมื่อเวลาประมาณ 9.30น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โดยประมาณ
---
อ่านทั้งหมด คลิกที่นี่

  

อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th