Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
วันที่ 6/07/2560
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง 
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560  
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 
ประกาศรายชื่ีอผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป 
แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ประวัติ วิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่ทั่วไป เนื่องจากลำดับที่ซ้ำกัน
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก ปรนัย และ ภาค ข แนวทางการพัฒนางาน กศน. เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
วันที่ 7 กันยายน 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน และ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน เข้าร่วม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด 9 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  
อ่านรายละเอียด..
ผู้บริหาร คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา วันที่ 31 สิงหาคม 60 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญต่อต้านยาเสพติด วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้กับ นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยสมาร์ทโฟน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพิธีทำบญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กศน.อ.เมืองปาน ร่วมโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บ้านปางอ่าย หมู่ที่ 5 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th