คลิกเลือกดูข้อมูล Best practice 2562

กศน.อำเภอ

กศน.อำเภอเมืองลำปาง Download
กศน.อำเภอแม่เมาะ Youtube
กศน.อำเภอเกาะคา Youtube
กศน.อำเภอเสริมงาม Download
กศน.อำเภองาว Youtube
กศน.อำเภอแจ้ห่ม Youtube
กศน.อำเภอวังเหนือ Youtube
กศน.อำเภอเถิน Youtube
กศน.อำเภอแม่พริก Youtube
กศน.อำเภอสบปราบ Youtube
กศน.อำเภอแม่ทะ Youtube
กศน.อำเภอห้างฉัตร Youtube
กศน.อำเภอเมืองปาน Youtube