เจ้าหน้าที่ สกร.จังหวัด     ผู้บริหาร สกร.จังหวัด     สกร.อำเภอ     เกี่ยวกับระบบ
Credit : อดิศักดิ์ คัมภีระ / ปรับปรุงระบบโดย สกร.จังหวัดลำปาง

หากพบตัวหนังสือภายในระบบมีขนาดเล็ก ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง Fonts นี้ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
Download Fonts