ระบบช่วยเหลือผู้เรียน

 •  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์

ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะช่วยให้ผู้เรียน นักศึกษา เข้าถึงการเรียนการสอน

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลผ่านระบบ Online

ลำดับการใช้ระบบ

 • System Flow

 • แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์

  2021

  งานประชาสัมพันธ์.

 • ลงทะเบียนเรียน

  2021

  เลือก กศน.ตำบลที่ต้องการเข้าเรียน และเลือกระดับชั้นเรียน

 • เข้าห้องเรียนออนไลน์

  2021

  เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน.


 • Education

 • สอบวัดผล

  2021

  เข้าดูตารางสอบ และเข้าสอบวัดผลทั้ง E-eXam / และแบบออนไลน์

 • ตรวจสอบผลการเรียน

  2021

  ตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบหลังดำเนินการสอบเสร็จสิ้น.

 • ยื่นคำขอจบการศึกษา

  2021

  ยื่นคำขอจบการศึกษา

 • อนุมัติจบการศึกษา

  2021

  ตรวจสอบผลการเรียน เมื่อผ่านตามหลักสูตร สถานศึกษาจะอนุมัติจบการศึกษา.

ความสามารถของระบบ

ลงทะเบียนเรียน

สะดวก รวดเร็ว ในการลงทะเบียนเรียน เป็นนักศึกษา กศน.

แบบเรียนออนไลน์

มีแบบเรียนที่กำหนดไว้ตามระดับ และหลักสูตรการเรียน กศน.

ผลการเรียนออนไลน์

สามารถเข้าเช็คผลการเรียนได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในแบบออนไลน์

ตารางสอบออนไลน์

แสดงข้อมูลของตารางสอบ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเพื่อเข้ารับการสอบวัดผล

คลังข้อสอบออนไลน์

แหล่งรวบรวมข้อสอบ ทั้งใหม่และเก่าเพื่อให้นักศึกษาได้มาฝึกทำข้อสอบ เพื่อเพื่มทักษะและความรู้.

คลิปสื่อการสอน

คลิปสื่อการสอนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมและคัดสรรมาจาก ครู กศน.

จำนวนนักศึกษา

ระดับประถมศึกษา68 คน
ระดับ ม.ต้น219 คน
ระดับ ม.ปลาย401 คน
นักศึกษาพิการ20 คน
นักศึกษา ปวช.- คน
-- คน
-- คน
รวมทั้งสิ้น688 คน

กศน.อำเภอเมืองลำปาง95%

กศน.อำเภอแม่พริก90%

กศน.อำเภอห้างฉัตร80%

กศน.อำเภอวังเหนือ85%

กศน.อำเภอเถิน100%

กศน.อำเภอสบปราบ70%

กศน.อำเภอแม่ทะ85%

แบบเรียนออนไลน์(ฟรี)

แบบเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ รายวิชา กศน.

แบบเรียนออนไลน์

ระดับประถมศึกษา

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

แบบเรียนออนไลน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

แบบเรียนออนไลน์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

ติดต่อเรา

พบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ

สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์

Contact Us