ID
PWD
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานการงเงิน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง...
 
ซักซ้อมเอกสารใบสำคัญสำหรับวิทยากรและใบลงเวลาผู้เรียน 
โอนเงินอำเภอ 25/2/59 
โอนเงินอำเภอ 5/2/59 
โอนเงินยืม 4/2/59 
โอนเงินอำเภอ 28/1/59
โอนเงินยืม 27/1/59
โอนเงินจ่ายตรง 26/1/59
โอนเงินยืม 26/1/59
โอนเงินอำเภอ 25/1/59
 
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
แบบฟอร์มใบลงเวลา+ใบสำคัญวิทยากร 
มาตรการประหยัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน. 
 
ประชุมการเงินบัญชีพัสดุ   

 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295 website: http://lpa.nfe.go.th