ID
PWD
 
 
งบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567     
    2/07/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567
    งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2567     
    2/07/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567     
    11/06/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
    งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567     
    11/06/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เมษายน 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน เมษายน 2567     
    8/05/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง เดือน เมษายน 2567
    งบทดลอง เดือน เมษายน 2567     
    8/05/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มีนาคม 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มีนาคม 2567     
    2/04/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2567
    งบทดลอง เดือน มีนาคม 2567     
    2/04/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567     
    8/03/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
    รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567     
    8/03/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567     
    3/02/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
    งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567     
    3/02/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2566
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2566     
    3/01/2567
 
อ่านรายละเอียด..
งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2566
    งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2566     
    3/01/2567
 
อ่านรายละเอียด..
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566
    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566     
    4/12/2566
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th