ID
PWD
 
 
 
  ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ
  วันที่  15/03/2554
 


รายละเอียด
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th