ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

การประชุมตัวแทนศูนย์สอบการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
    วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมตัวแทนศูนย์สอบการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์สอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    4/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ และสร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมด้วยกลไก กศน. และเครือข่ายบูรณาการระดับพื้นที่อำเภอเกาะคา
    วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ และสร้างคุณค่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมด้วยกลไก กศน. และเครือข่ายบูรณาการระดับพื้นที่อำเภอเกาะคา จัดโดย กศน.อำเภอเกาะคาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง     
    4/11/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง     
    13/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก"
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" กิจกรรมอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด ณ ป่าชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    13/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
    วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง     
    13/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ วัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีเปิดตัวโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
    วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญทรง จิโนเป็ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา น.ส.ชนิสรา พรมชัย ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และบุคลากร กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ บ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเถิน
    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางปาริชาติ ป้อมไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5158/ลป.135 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
ต้อนรับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนฯ กศน.ภายใต้สถานการณ์​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับการตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนฯ กศน.ภายใต้สถานการณ์​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางนงนุช ถาวรวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภองาว ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ กศน.อำเภองาว และในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรแก่ครู กศน.อำเภองาว จำนวน 8 คน ที่ได้มีจิตสาธารณะเสียสละช่วยกันดับไฟป่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชู บุคลากร กศน.อำเภองาว ในการทำความดี และยกเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบ ZOOM และผ่านระบบ google classroom
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลาา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ่านระบบ ZOOM และผ่านระบบ google classroom โดยมีนาย บุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    6/08/2563
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
  
    15/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านแผน/โครงการ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสุ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    16/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑
    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    12/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th