ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

การประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
  
    15/11/2562
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านแผน/โครงการ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสุ และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    16/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑
    วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๑ โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    12/11/2561
 
อ่านรายละเอียด..
การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
    วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในส่วนของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน (OOCC) ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลนางแล วัดพระธาตุดอยโอ่ง (โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี กศน.อำเภอวังเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ "เครื่องสำอางค์นมแพะ" จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน กศน.ตำบลวังทรายคำ ที่ กศน.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการเลี้ยงแพะนมของชุมชน ไปร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ดังกล่าว     
    30/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
  
    30/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
    วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย หน่วยงานและสถานศึกษา กศน.ในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา และถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และในเวลา ๑๘.๓๐ น. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนาย ทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง     
    24/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
    วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในเวลา ๑๘.๓๐ น. นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    23/10/2561
 
อ่านรายละเอียด..
การบันทึกภาพวิดีโอและสัมภาษณ์ปราชญ์เกษตรจังหวัดลำปาง
    ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทีมงานสร้างสรรค์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่ออัดคลิปการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านเกษตร ของนายนพดล สันเทพ ปราชญ์เกษตรจังหวัดลำปาง และนางวรินทร์ศิญา ถาน้อย ครูกศน.ตำบลเวียงตาล ร่วมให้ข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ในครั้งนี้ ณ ไร่เยาวรัตน์ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง     
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
    ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสริมงาม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อ.เกาะคา และ กศน.อ.ห้างฉัตร เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้  
  
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมหารือร่วมกับ "กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร บ้านไผ่แพะ ต.เมืองมาย" อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
    ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฯ ร่วมกับ กศน.อ.แจ้ห่ม และหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ เข้าหารือร่วมกับ "กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร บ้านไผ่แพะ ต.เมืองมาย" อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

#ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค-ภาคเหนือตอนบน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
#เกษตรอำเภอแจ้ห่ม
#กศน.ตำบลเมืองมาย กศน.อำเภอแจ้ห่ม
#กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
     สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับ กศน.อำเภอห้างฉัตร และกศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมงานวันยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร(วัดป่ารวก) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด การแสดงและการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหน่วยงาน/องค์กร/เอกชนที่เกี่ยวข้อง      
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
    คณะกรรมาธิการวิสามัญ
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความเป็นชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ กศน.อำเภอเมืองลำปางร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และกศน.อำเภอแม่ทะ/เกาะคา/ห้างฉัตร นำบุคลากรในสังกัด รวมจำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
  
  
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
หารือแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน บ่านไผ่แพะ และบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
    ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางปาริชาติ ป้อมไธสง และทีมงาน กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน บ่านไผ่แพะ และบ้านแม่เบิน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม      
    3/07/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล
    วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน จังหวัดลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล โดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและบุคลากรให้การต้อนรับ โดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Satun Model 4.0 โปรแกรมระบบบริหารการจัดกาฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลโดยมี นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและบุคลากรให้การต้อนรับ โดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง Satun Model 4.0 โปรแกรมระบบบริหารการจัดกาฐานข้อมูลนักเรียนออกกลางคันและระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

  
  
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ยุพิน บัวคอม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน จังหวัดลำปาง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรให้การต้อนรับโดยได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง C-Smart ระบบบริหารการจัดการศึกษาต่อเนื่องทีมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
    16/03/2561
 
อ่านรายละเอียด..

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th