ID
PWD
 
 
 
  ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินด้านสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ บรรณารักษ์
  วันที่  21/11/2565
 


รายละเอียด
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน และสถานที่ในการประเมินด้านสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และ บรรณารักษ์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th