ID
PWD
 
 
 
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  วันที่  15/11/2561
 


รายละเอียด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 วำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th