ID
PWD
 
 
 
  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
  วันที่  17/05/2561
 


รายละเอียด
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th