ID
PWD
 
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  วันที่  7/01/2556
 


รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-5 ของหน่วยที่ 1 พื้นที่ กศน.อำเภอเกาะคา, ลำดับที่ 1-2 ของหน่วยที่ 2 พื้นที่กศน.อำเภอเมืองปาน, ลำดับที่ 1-4 ของหน่วยที่ 3 พื้นที่ กศน.อำเภอเมืองลำปาง และลำดับที่ 1 ของ หน่วยที่ 4 พื้นที่ กศน.อำเภอแม่พริก มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th