ID
PWD
 
 


 
  การประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
  วันที่  15/11/2562
 
รายละเอียด
    วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th