Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
เชิญประชุม 
 
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอห้างฉัตร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
ผังการจัดนิทรรศการงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ.2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ทำการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลเมืองมาย รับมอบศูนย์ ICT เพื่อชุมชนตำบลเมืองมาย จากบริษัท ซีเอส ล๊อกอินโฟ จำกัด มหาชน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง   

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับรางวัล โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมกฐินประจำปี 2558 ตามวัดต่างๆในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม  
อ่านรายละเอียด..
นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ประธานเปิดป้ายบ้านหนังสือชุมชน บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลปงดอน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ บ้านเลาสู ตำบลปงดอน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมงานประชุม ชี้แจงยุทธศาสตร์ และจุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย เมื่อ 13 พ.ย. 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google Site และการจัดทำ Facebook Fanpage   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th