Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ / หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2559 เดือนกรกฎาคม 2559  
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ดิจิทัลสำหรับชุมชน 
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม 
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559 
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2559  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อำเภอแม่เมาะร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด  
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสังกัด กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ที่จัดพร้อมกันทั่วประเทศ( BIG DAY) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ณ บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา
อ่านต่อ
  

อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง พร้อม ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง จัดงานโครงการส่งเสริมการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมกับมูลนิธิโยนก ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 7-15 กรกฎาคม 2559อ่านต่อ


  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 13 กรกฏาคม 59 กศน.อำเภอแม่พริกจัดส่งเสริมการอ่านวันเข้าพรรษา ณห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก และถวายเทียนจำนำพรรษา  
อ่านรายละเอียด..
สองรางวัล กับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับภาคเหนือตอนบน ของนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
อ่านรายละเอียด..
ค่ายอาสายุวกาชาด รุ่น 3371/ลป.91 ของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ประจำปี 2559   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th