Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศุกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่อำเภอเถิน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกระบบ ระหว่างวันที่ 26 -27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนการวางระบบนิเทศฯ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะโดย กศน.ตำบลบ้านดงและห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอแม่เมาะ  
อ่านรายละเอียด..
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกศน.เสริมงาม  
อ่านรายละเอียด..
การประชุมกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน "ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้"ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การทำข้าวโพดคลุกเนย ในงานวันรณรงค์การใช้และทำปุ๋ยหมัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต  
อ่านรายละเอียด..
นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง บันทึกรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการสายใย กศน. เรื่องภารกิจงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
ครูอาสาฯตำบลชมพูติดตามการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th