Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ
Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศุกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด  
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควัน วันที่ 13 มีนาคม 2558   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตสำนึกการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอำเภอเมืองปาน วันที่ 12 มี.ค.2558 ณ ชุมชนตำบลบ้านขอ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ 11  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน ประธานเปิดงาน โครงการกีฬา “กศน.เมืองปาน สัมพันธ์ ๒๕๕๘” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน ประธานเปิดงาน โครงการกีฬา “กศน.เมืองปาน สัมพันธ์ ๒๕๕๘” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือชุมชน วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th