Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4)
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการ สัมมนาวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 2/2557  
อ่านรายละเอียด..
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ  
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมเวทีเสวนา ความคิดเห็น ความเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการ  
อ่านรายละเอียด..
นิทานทำมือ  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th