Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศุกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
หลักเกณฑ์และใบสมัครเข้าร่วมประกวดค่านิยม 12 ประการ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่อำเภอเถิน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) พื้นที่ กศน.อำเภอเถิน
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ในวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำภอเมืองลำปางจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกและวิถีประชาธิปไตย วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 13 และ 14 มกราคม 2558 ครู กศน.อำเภอเมือิงปาน ทั้ง 5 ตำบล ได้จัด 1 คน 1 อาชีพ  
อ่านรายละเอียด..
คณะกรรมการนิเทศ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ออกนิเทศโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" ของ กศน.ตำบลบ้านเอื้อม กศน.ตำบลบ้านค่า และ กศน.ตำบลพระบาท ในวันที่ 12 มกราคม 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การปลูกผักสวนครัว  
อ่านรายละเอียด..
กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดงานเปิดตัวโครงการลำปางนครแห่งการอ่าน ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์ "กัณฑ์ทศพร" ในงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 12  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การประดิษฐ์ของชำร่วย  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th