Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ประวัติ ผลงาน และสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ทั่วไป ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" และ ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วม มหกรรมกีฬา ชาลวันเกมส์ กศน.ภาคเหนือ ครั้งที่ 4   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน   
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเกาะคาเกมส์ สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์   
อ่านรายละเอียด..
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ฯ  
อ่านรายละเอียด..
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับรางวัลโครงการอ่านสร้างสุข ในสถานศึกษา ปี 2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2557   
อ่านรายละเอียด..
ลูกเสือ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
  

อ่านรายละเอียด..
นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือกศน. ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   
อ่านรายละเอียด..
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ระดับภาคเหนือตอนบน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th