Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน  
แบบป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 
 
 
ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม 
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559 
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง โดย รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช และ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ นำคณะครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้ารับการอบรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน ณ.ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อคลิกที่นี่  

อ่านรายละเอียด..
นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
เกียรติยศ ชาว กศน.
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"  

อ่านรายละเอียด..
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"
ประจำปี 2558  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่น 119/ลป.3 โดยมี รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.กศน.จ.ลำปาง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการค่าย ให้การต้อนรับ นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อ่านต่อคลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง นำโดย ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ เข้าร่วมโครงการ คลองผดุงสร้างสุข สัญจรนครลำปาง
อ่านต่อคลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2559 ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง โดยมีประธานคือ ท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั้งในหน่วยจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559อ่านต่อคลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผอ. กศน. 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะข้าราชการ ครู และ เจ้าหน้าที่ ของกศน.อ.เมืองลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของทหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการ เรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปี 2559 ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง และ กศน.อ.แม่เมาะอ่านต่อ คลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th