Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
เชิญประชุม 
 
 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศันอำเภองาว เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558
กศน.อ.เถิน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะอำเภอเถิน จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ณ สวนสาธารณะเขลางค์ เพื่อถวายพานพุ่ม และจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับกศน.อำเภอแม่ทะและกศน.อำเภอเกาะคาจัดกีฬากศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่1 ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2558   
อ่านรายละเอียด..
ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผอ.กศน.จังหวัดลำปาง และ ผอ.ดร. ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำคณะครู เข้าร่วมโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงชะตา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อ 24 กรกฎาคม 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้นำนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558  
อ่านรายละเอียด..
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา ๒๕๕๘ (กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง)  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 21 ก.ค.2558
กศน.อำเภอแจ้ห่ม นำโดย ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน นำนักศึกษาร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  

อ่านรายละเอียด..
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนยี(Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th