Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน พื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 4)
กศน.อำเภอเกาะคา ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประาชาชนจังหวัดลำปาง   
อ่านรายละเอียด..
เวทีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดระดับของความพิการจากแบบสำรวจ  
อ่านรายละเอียด..
โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมเวทีเสวนา ความคิดเห็น ความเข้าใจ ค่านิยม 12 ประการ  
อ่านรายละเอียด..
นิทานทำมือ  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมกิจกรรม "ไตรภาคี"
  

อ่านรายละเอียด..
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปี 2557   

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ประเมินพนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัด กศน.อำเภอแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2557  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th