Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
 
การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" (เพิ่มเติม) 
การทำ "แฟ้มสะสมผลงาน" ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน ผู้ที่จะไปสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 เมษายน 2557 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภองาว และ กศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ กศน.อำเภองาว และกศน.อำเภอแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๕๗
กศน.อำเภอแม่พริกดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีล้านนาดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้ติดป้ายรณรงค์ป้องกันและลุดอุบัติเหตุทางถนน  
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 เมษายน 2557
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้นำอาจารย์ลำดวน พงษ์นิกรเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557   

อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมทำฝายชะลอน้ำและแนวกันไฟ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2557  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ให้คนไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สว.   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 มีนาคม 2557
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ อบต.แจ้ห่ม ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งลำปาง ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ "อ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวลำปาง"  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 25 มีนาคม 2557
กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและให้การหนุนเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งต่อไป  

อ่านรายละเอียด..
"ปกากะญอเกมส์" ครั้งที่ 12   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th