Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอวังเหนือ 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่พริก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู้ผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
กศน.อำเภอแม่พริก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"
กศน.อำเภอแม่พริก ประเมินพนักงานราชการและลูกจ้าง สังกัด กศน.อำเภอแม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2557  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วม มหกรรมกีฬา ชาลวันเกมส์ กศน.ภาคเหนือ ครั้งที่ 4   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะกรรมตัดสินประกวดห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2556 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน   
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเกาะคาเกมส์ สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์   
อ่านรายละเอียด..
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ฯ  
อ่านรายละเอียด..
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร เข้ารับรางวัลโครงการอ่านสร้างสุข ในสถานศึกษา ปี 2557 ณ โรงแรมปริ้นพาเลส กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2557   
อ่านรายละเอียด..
ลูกเสือ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
  

อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th