Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ กศน.อำเภอเถิน 
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 (เงินบำนาญชราภาพ) กับสำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เท่านั้น 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาใน กศน.อำเภอ ระยะที่ ๑ 
ประกาศ กศน.อ.เสริมงาม เรื่อง การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภองาว ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของนักศึกษา ปวช. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดประชุมแผนชุมชนให้มีความเข้มแข็งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12ประการของคนไทย ให้กับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่อำเภองาว  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แจ้ห่มร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.แจ้ห่ม ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการประกวด DANCER TO BE NUMBER ONE  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2557ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเวลา ๑๘.๐๐ น.ร่วมเดินขบวนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี2557 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร   
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และกศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา   
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th