Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศันอำเภองาว เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ประกาศกศน.อำเภอห้างฉัตร สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ภาคเรียนที่ 1-2558 
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง จัดหาหนังสือแบบเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทะ
กศน.อำเภอห้างฉัตรพร้อมคณะครูและนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันลูกเสือโลก จำนวน 1 กอง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558  
อ่านรายละเอียด..
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ถวายสดุดีราชการที่ 6 และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันลูกเสือโลก   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 26 มิถุนายน 2558   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัด โครงการเดินรณรงค์ยาเสพติด ประจำปี 2558 และ มอบทุนให้แก่เด็กสภาวะยากลำปากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประจำปี 2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558  
อ่านรายละเอียด..
การประชุม คณะทำงาน วางยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านอำเภอแจ้ห่ม
  

อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 25 มิถุนายน 255 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมกับทุกส่วนราชการ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก   
อ่านรายละเอียด..
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.) ดำเนินงานโครงการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของ กศน.อำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม Book Start
เปิดโลกการอ่านสำหรับเด็ก  

อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th