Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
เชิญประชุม 
 
 
รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อตรวจสอบและแก้ไข 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และรับรองรายงานการประชุม 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการชุมชน โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศันอำเภองาว เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำโดย อ.ยุรัยยา อินทรวิจิตร (รักษาการ) นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่านรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ทางช่อง ETV ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง เมื่อ 27 สิงหาคม 2558  
อ่านรายละเอียด..
นัดพบนักศึกษาที่จะเข้าร่วมงานวัน ที่ระลึกการรู้หนังสือ (กศน.อำเภอเถิน จ.ลำปาง)  
อ่านรายละเอียด..
โครงการตามแนวพระราชดำริก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
"ปั้มลมจิ๋วแต่แจ๋ว"  
อ่านรายละเอียด..
"กศน.อำเภอเถินร่วมต้อนรับผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง"  
อ่านรายละเอียด..
งาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" กศน. อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง"   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมงาน"ชาวเถินบุรีร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘"  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th