Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
 
 
ประกาศ กศน.อำเภอเกาะคา เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี 2558 
ประกาศ กศน.อำเภอแม่เมาะ เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์และวารสารรายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ดาวน์โหลด : ไฟล์ภาพตัวอย่าง การทำป้ายไวนิล "ส่งเสริมการอ่าน" 
แผนที่โรงเรียนบ้านสามขา หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย กศน.อำเภอแม่ทะ
Link Google Map : https://goo.gl/maps/c57Fb
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”  
อ่านรายละเอียด..
ร่วมงานวันจักรี 6 เมษายน 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดงานรวมพลคนรักการอ่าน 2 เมษายน 2558  
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง ร่วมติดตามการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ  
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด  
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควัน วันที่ 13 มีนาคม 2558   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 

 

`
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th