Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
กำหนดการ งาน กพด.2559
(ฉบับร่าง)
 
ใบลงทะเบียนร่วมงาน กพด.ปี 2559(อำเภอที่มี ศศช.) 
 
 
ตารางกำหนดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง เปลี่ยนแปลง ข้อ ๑๒. การแต่งตั้ง ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปาน  
อ่านรายละเอียด..
โครงการเติมเต็มความรู้ สำหรับนักศึกษา กศน.  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านต้นงุ้น ต.หัวเมือง   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรม กศน. เคลื่อนที่ ภายในงาน 29 มกราคม วันสถาปนาโรงเรียนแม่ทะวิทยา   
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย จบหลักสูตร  
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะหมอกควัน   
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมต้อนรับนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนในแต่ละตำบล   
อ่านรายละเอียด..
กีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th