Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง
   
ID
PWD
 
 
 
     
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน  
แบบป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 มีนาคม 2559 
 
 
ประกาศ กศน.อำเภองาว รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและโครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม 
ประกาศ กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้่งชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์อัตราจ้าง งบประมาณ 2559 
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน 
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2559 ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง โดยมีประธานคือ ท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั้งในหน่วยจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559อ่านต่อคลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผอ. กศน. 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะข้าราชการ ครู และ เจ้าหน้าที่ ของกศน.อ.เมืองลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของทหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการ เรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปี 2559 ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง และ กศน.อ.แม่เมาะอ่านต่อ คลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ กศน.จังหวัดลำปางอ่านต่อคลิกที่นี่  

อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง (ศูนย์ความรู้กินได้) โดย สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาขน) หรือ okmd ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง


อ่านต่อคลิกที่นี่  

อ่านรายละเอียด..
งานดำหัว กศน.อ.เมืองลำปาง
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่


  

อ่านรายละเอียด..
วันที่ 18 เมษายน 2559 กศน.อำเภอห้างฉัตรร่วมส่วนราชการอำเภอห้างฉัตรรดน้ำดำหัวที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง ณ วัดบ้านจำทรายมูล   
อ่านรายละเอียด..
คณะข้าราชการครู ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง เข้าร่วมพิธีดำหัวนายอำเภอเมืองลำปาง ณ บ้านพักนายอำเภอ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559  
อ่านรายละเอียด..
การวิจัยสร้างต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ พื้นที่นำร่อง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัีดลำปาง  
อ่านรายละเอียด..
 
 
 
 
 
-->

 

`
 
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th