ID
PWD
 
 


 
  การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)
  วันที่  30/10/2561
 
รายละเอียด
    วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ในส่วนของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน (OOCC) ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบลนางแล วัดพระธาตุดอยโอ่ง (โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี กศน.อำเภอวังเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ "เครื่องสำอางค์นมแพะ" จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพของชุมชน กศน.ตำบลวังทรายคำ ที่ กศน.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดการเลี้ยงแพะนมของชุมชน ไปร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ดังกล่าว

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th