ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด 9 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
  วันที่  11/09/2560
 
รายละเอียด
    นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้บริหาร กศน.อำำเภอเมืองปาน และ คณะครู กศน.อำเภอเมืองปาน นำนักศึกษาผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเมืองปาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสืบสานตามรอยพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนนา ณ วัด ๙ แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th