ID
PWD
 
 


 
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเมืองปาน ออกหน่วยอำภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ บ้านขอ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  วันที่  24/08/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง กศน.อำเภอเมืองปานนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครูผู้สอนคนพิการสอนทำพรมเช็ดเท้า ออกให้บริการประชาชนในโครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ ลานอเนกประสงค์บ้านขอ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th