ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยสมาร์ทโฟน
  วันที่  24/08/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 16 -17 สิงหาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปาน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยสมาร์ทโฟน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน โดยมี นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th