ID
PWD
 
 


 
  วันที่ 12 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพิธีทำบญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน
  วันที่  24/08/2560
 
รายละเอียด
    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และ คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพิธีทำบญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th