ID
PWD
 
 


 
  ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
  วันที่  16/08/2556
 
รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำข้าราชการ สำนักงาน กศน.ลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th