ID
PWD
 
 


 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับโล่ห์รางวัลฯ
  วันที่  12/06/2556
 
รายละเอียด
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ท่านรองทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ไปร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี ของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง
ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรมแก่บุคลากร ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับโล่ห์รางวัลในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นดีเยี่ยม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th