ID
PWD
 
 


 
  กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
  วันที่  27/05/2556
 
รายละเอียด
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 แก่ผู้เรียน 321 คน โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th