ID
PWD
 
 

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 321

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 324

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 327

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 330

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 333

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 336

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 339

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 342

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 345

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 348

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 351

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 354

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 357

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 360

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 363

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 366

Warning: ereg() [function.ereg]: REG_EMPTY in C:\AppServ\www\nfecenter\showac2.php on line 369


 
  บุคลากร กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง”
  วันที่  28/02/2556
 
a342566Tambon+++.pdf
รายละเอียด
    บุคลากร กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556 โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” ซึ่ง กศน.อำเภอเกาะคา ได้ส่งนักศึกษา จาก กศน.ตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” และได้รับรางวัลชมเชย

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th