ID
PWD
 
 


 
  บุคลากร กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง”
  วันที่  28/02/2556
 
รายละเอียด
    บุคลากร กศน. อำเภอเกาะคา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน. ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2556 โดยมี นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” ซึ่ง กศน.อำเภอเกาะคา ได้ส่งนักศึกษา จาก กศน.ตำบลลำปางหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน “สุดยอด กศน. ระดับจังหวัดลำปาง” และได้รับรางวัลชมเชย

พงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th