ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเถิน รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘"
    วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘" โดยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายจิรพงศ์ ผลนาค ผอ.กศน.สวรรคโลก นางสาววิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.เวียงแหง และ นายปกรณ์ จีราพันธุ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป. เขต ๓ ลำปาง และมีการลงตรวจพื่นที่จริงที่ กลุ่มออมบุญ วันละ ๑ บาท บ้านดอนไชย และกลุ่มทอผ้าบ้านแม่วะท่าช้าง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    18/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 กศน.อำเภอห้างฉัตรต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง
    ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นำโดยนายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตรและนางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์สนง.กศน.จังหวัดลำปางร่วมต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ กศน.อำเภอห้างฉัตร     
    18/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 16 สค.2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"
    วันที่ 16 สค.2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"      
    18/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 14 สค.2558 กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
    วันที่ 14 สค.2558 นายจรณชัย วรรณทอง ผอ.กศน.อำเภอห้างฉัตร พร้อมคณะครูและบุคลากร ร่วมถวายพระพรและจัดกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา     
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"เรียนรู้คู่กัน..สู่ความสุขที่ยั่งยืน ปี5"
    ทีมงาน ไตรภาคี (กศน./ปูนลำปาง/วุฒิอาสา) ร่วมกันถอดบทเรียน ประชุมปโิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน "ไตรภาคี" ปี 2558
"เรียนรู้คู่กัน..สู่ความสุขที่ยั่งยืน ปี5"
ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2558 ณ กัซซัน ขุนตาน ลำพูน  
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการพัฒนาวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอเถิน จัดโครงการพัฒนาวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ N - NET วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"กอดแม่ รักแม่ พากันอ่าน"
กศน.อำเภอแจ้ห่ม

    กศน.อำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรม "กอดแม่ รักแม่ พากันอ่าน" กับบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านสบฟ้า นางพรทิพย์ มีมานะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เพื่อปลูกฝังความรักความอบอุ่นในครอบครัว     
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการขยานพันธ์พืช สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
    กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ สกว.ลำปาง จัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการขยายนพันธ์พืช ให้กับผู้ดูแลและผู้พิการ ตำบลปงดอน ระหว่างวันที่ 13-15 สิหาคม 2558      
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการขยานพันธ์พืช สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
    กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับ สกว.ลำปาง จัดกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพการขยายนพันธ์พืช ให้กับผู้ดูแลและผู้พิการ ตำบลปงดอน ระหว่างวันที่ 13-15 สิหาคม 2558      
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 กศน.อำเภอแจ้ห่ม
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
1.พิธีถวายพระพรเวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม
2.การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
3.กิจกรรมถวายพระพรและพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัยทหาร ณ บ้านห้วยวาด
4.กิจกรรม "สื่อรัก...ถึงแม่" บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลทุ่งถึง   
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม
    12 สิงหาคม นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ) มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ อำเภอแม่ทะ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-ภาคเช้า เวลา 06.00 น. บุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์/สามเณร จากวัดในอำเภอแม่ทะ จำนวน 29 รูป บริเวณริมถนนลำปาง-แม่ทะ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ทะ
-เวลา 08.00 น. พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ
-ภาคค่ำ เวลา 17.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจัดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ
โดยมี นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

นิลุบล องค์การ บรรณาธิการ
ธนันท์รัฐ สายสุภา รายงาน  
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
"ปั่นฮู้ ปั่นเฮียน เพียรเพื่อแม่"
โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ (ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ)ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลหัวเสือ โดยนางสาวปิยะพร โกหลั่น ครูอาสาฯ นางจุฬารัตน์ ทะปะละ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ และนางสาวกัลยาณี เวชโช ครูผู้สอนคนพิการ นำนักศึกษา กศน.ตำบลหัวเสือ ร่วมโครงการอาสายุวฑูตการอ่าน กิจกรรม "ปั่นฮู้ ปั่นเฮียน เพียรเพื่อแม่" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ กิจกรรมระหว่างจัดกิจกรรมมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในตำบลหัวเสือ การบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดบ้านหัวเสือ และการพัฒนา กศน.ตำบลหัวเสือ

"การจัดกิจกรรม "ปั่นฮู้ ปั่นเฮียน เพียรเพื่อแม่" นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอำเภอแม่ทะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 83 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ"
นางสุวิมล ศรีรัตน์ งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอแม่ทะ กล่าว

นิลุบล องค์การ บรรณาธิการ
ธนันท์รัฐ สายสุภา ภาพ/ข่าว   
  
    15/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เมืองปานร่วมกิจกรรววันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา เวลา 19.00 น.
    วันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน
พร้อมด้วย นางสุภาณี นิ่มพูลสวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาด อ.เมืองปาน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ครู นักเรียน และประชาชนชาว อ.เมืองปาน พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา  
  
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558


    กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ณ บ้านต้นงุ้น ม.3 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานพิธีเปิด     
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ร่วมกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ " ณ ไร้หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท ลำปาง
    เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศความร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดลำปาง ให้เป็นสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร และกิจกรรม "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ชาวน้ำแร่ แจ้ซ้อน" โดยมี นายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี     
    14/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/48 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th