ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 กิจกรรมวันที่ 2 ของการสัมมนาวิชาการ มีกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงคุณเอกภพ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาวัฒนธรรม วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ ณ วาสนาไร่หญ้ารีสอร์ท      
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร การทำอิฐบล็อกประสาน
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) หลักสูตร การทำอิฐบล็อกประสาน (50 ชม.) ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง     
    17/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ [ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน] หลักสูตร การนวดฝ่าเท้า
    กศน.ตำบลเสริมขวา จัดโครงการการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ [ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน] หลักสูตร การนวดฝ่าเท้า ตั้งแต่วันที่16 - 25 มีนาคม 2559 ณ บ้านปงแพ่ง ม. 2 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เคลื่อนที่ ตำบลเสริมกลาง
    กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ *กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน *อ่านได้ ทำได้ การทำสับปะรดชีส วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านเหล่ายาว ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ กศน.พอเพียง เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการ กศน.พอเพียง เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 120 คน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง     
    16/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอแม่เมาะจัดสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พิธีเปิดการสัมมนาโดย นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 15 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2558 การสัมมนาวิชาการได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้     
    14/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการคืนป่า สร้างคุณค่าให้ขุนเขา (ศศช.ห้วยวาด) วันที่ 8-10 มีนาคม 2559 กระบวนการเรียนรู้การทำแนวกันไฟ การทำฝายชะลอน้ำ และการกำจัดขยะ
    กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดย ศศช.ห้วยวาด จัดทำโครงการคืนป่า สร้างคุณค่าให้ขุนเขา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในการทำแนวกันไฟ การสร้างฝายชะลอน้ำ และการกำจัดขยะ แยกขยะในชุมชน โดยมีผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียนคณะครู กศน. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ทหารและชุมชน ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2559 ณ บ้านห้วยวาด (เผ่ามูเซอ) ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง     
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล
    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล MOE AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี มีการพัฒนาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปี 2557 ซึ่ง กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล คือประเภทบุคคล นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ. กศน.อำเภอแจ้ห่ม และสถานศึกษาศึกษา ระดับดีเด่น สาขา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม      
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
    วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านบอม โดยนางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาสมัครฯ นางสาวภิญญามาศ ใจตา ครู ศรช.ตำบลบ้านบอม และนางสาวกุสุมา ดวงงา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลบ้านบอม ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ หลังสูตร 3 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโป่งแน่น หมู่ 4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
9 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน
    วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนายอำนาจ ศรีรัคน์ นางสาวกัลยาณี เวชโช และนายสุรพงษ์ ชมภูงาม ครูผู้สอนคนพิการอำเภอแม่ทะ บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ร่วมกับ ธกส อำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งนำกิจกรรมบริการการอ่าน โดยนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรมในครังนี้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    10/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 4 มีนาคม 2559
    วันที่ 4 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอแจ้ห่ม จักกิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้นักนักศึกษา กศน. ระดับประถม ม.ต้นและ ม.ปลาย จำนวน 70 คน โดยมีนายพจน์ปรีชา คำมี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดผาแดงหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง     
    7/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : สรุปข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอแม่ทะ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
    กศน.อำเภอแม่ทะ : สรุปข่าวกิจกรรม กศน.อำเภอแม่ทะ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
http://www.nfemaetha.com/showacall.php?gp=g3&mem=  
  
    7/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลวังเงิน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิตพอเพียง ในภาคการเกษตรชนบทและด้านความมั่นคง
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช เกิดในวงศ์ ครู กศน.ตำบลวังเงิน ร่วมกับ พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล และขุมชนบ้านมาย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิตพอเพียง ในภาคการเกษตรชนบท และด้านความมั่นคง ณ บ้านมาย หมู่ที่ 7 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    6/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทและความมั่นคง
    วันที่ 1 มีนาคม 2559 ผอ.กศน.อำเภอแม่ทะ และครู กศน.ตำบลดอนไฟ เข้าร่วมเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทและความมั่นคง บ้านนากวาง หมู่ 2 ตำบลดอนไฟ และมอบหมายให้ครู กศน.ตำบลวังเงิน เข้าร่วม ณ วัดบ้านมาย ม.7 ตำบลวังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    6/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : เวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วย นางสายไหม กรรเชียง ครูกศน.ตำบลดอไฟ ได้เข้าร่วมประชุม เวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และชุมชนบ้านเอี้ยก ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    6/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/57 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th