ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมคณะกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต)
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ รวม 10 คน ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประชุมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต) ของ กศน.อำเภอแม่ทะ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2560
     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้นำคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมรอบรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม กศน.อำเภอแม่ทะ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นางสุชานันทน์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดถ้าพระสะบาย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศนงอำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : วันครู ครั้งที่ 61
    เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอแม่ทะ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน " โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 500 คน เข้าร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 62 รูป พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พิธีลงนามแสดงความอาลัยและยืนแสดงความไว้อาลัย 89 วินาที ตลอดจน พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2559

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    12/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลน้ำโจ้ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

    กศน.ตำบลน้ำโจ้ โดยนางลำดวน วงศ์สาย ครูอาสาสมัครฯ นางไพรินทร์ วงศ์บุญมา ครู กศน.ตำบลน้ำโจ้ และนายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ รับมอบหมายจากนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลน้ำโจ้ โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสนใจ การทำพวงกุญแจลูกปัด ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    4/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลนาครัว ประจำปี 2560
    นางอรวรรณ เตชะอุ่น ครู กศน.ตำบลนาครัว นายอำนาจ ศรีรัตน์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลนาครัว รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลนาครัว โดยได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวาดภาพระบายสี และกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจการทำวุ้นเย็น ณ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ
  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเ มื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กศน.ตำบลหัวเสือผสานพลังใจป้องกันภัยในฤดูหนาว
    วันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลหัวเสือ โดยนางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ นางสาวปิยพร โกหลั่น ครูอาสาสมัครฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการผสานพลังใจป้องกันภัยในฤดูหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ ในการให้ความรู้ป้องกันตนเองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการ ณ กศน.ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา
  
  
    1/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : นักศึกษาผู้สูงอายุ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมกิจกรรมประเพณีปิดทองและทรงน้ำพระธาตุวัดแม่วะ
    วันที่ 12 มิถุนายน 2559 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้นายมานนท์ ใจมาเครือ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสันดอนแก้ว พร้อมกับนักศึกษาผู้สูงอายุ กศน.ตำบลสันดอนแก้ว ร่วมทำบุญภายในงานประเพณีปิดทองและทรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบ้านแม่วะ หมู่ 3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา
  
  
    31/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : โครงการศึกษาตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักภาพตามช่วงวัยส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.ตำบลบ้านบอม โดยนางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาสมัครฯ นางสาวภิญญามาศ ใจตา ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านบอม พร้อมด้วยนางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ให้ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการทำยาดมสมุนไพร ภายใต้โครงการศึกษาตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักภาพตามช่วงวัยส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ณ กศน.ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    31/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน และห้องสมุดประจาชนอำเภอเมืองปาน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
    กศน.อำเภอเมืองปาน และห้องสมุดประจาชนอำเภอเมืองปาน จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ อบต.ตำบลหัวเมือง และ ลานวันบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน ในวันที่ 14 มกราคม 2560     
    26/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน เข้ารับโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบเว็บไซต์
    คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปาน เข้ารับโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ณ วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองปาน     
    26/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมสัมมนา แนวทางการประสานแผนการนิเทศในเขตภาคเหนือ
     เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ ครู กศน.ตำบลหัวเสือ ร่วมการประชุมสัมมนา แนวทางการประสานแผนการนิเทศในเขตภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    20/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำรับรอง และแผนการปฏิบัติงาน
    เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ เป็นประธานในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำรับรอง และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอแม่ทะ ซึ่งดำเนินการในระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ณ กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    20/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยเข้าร่วมพิธีตักบาตร ในเวลา 7:00น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณข่วงนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะข้าราชการในเขตพื้นที่และผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อคลิกที่นี่

    ผอ.ดร.เกตุแก้ว อริยะเลิศเมตตา ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยเข้าร่วมพิธีตักบาตร ในเวลา 7:00น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณข่วงนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง อ.เมืองลำปาง โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะข้าราชการในเขตพื้นที่และผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อคลิกที่นี่
  
  
    20/01/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/65 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th