ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอแม่เมาะ มอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
    นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ และพันตรีกฤษณะ น้ำแก้ว ผบ.ร้อยฝึกรบพิเศษประตูผา มอบประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและปลดประจำการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558      
    1/05/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”
    วันที่ ๒ - ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงาน “รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ “สนุกอ่าน สนุกคิด ชีวิตดี๊ดี”
ในช่วงเย็น วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดลำปาง โดย นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร
และภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนถวายพระพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและคณะกรรมการจัดงานได้เยียมชมการจัดกิจกรรมของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสืออัจฉริยะดีเด่น มุมอ่านหนังสือในบ้านดีเด่น และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านดีเด่น โดยมีนางณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปางให้การต้อนรับ
  
  
    7/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ร่วมงานวันจักรี 6 เมษายน 2558
    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำโดย นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมงานเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ.ลำปาง     
    6/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง จัดงานรวมพลคนรักการอ่าน 2 เมษายน 2558
    วันที่ 2-3 เมษายน 2558 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้รับมอบมายจากจังหวัดลำปาง จัดงาน “รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    3/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ลำปาง ร่วมติดตามการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
    วันที่ 2 เมษายน 2558 นายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ งาน“รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ณ สวนสาธารณะเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพปัญหา ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงและการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะมูลฝอยและหมอกควัน ในพื้นที่บ้างกลาง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง     
    3/04/2558
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักศึกษา กศน.เข้าร่วมการประกวดจาก กศน.อำเภอ ในจังหวัดลำปาง รวม 3 ประเภทคือ การประกวดร้องเพลง การประกวดเรียงความ และ การประกวดคลิปวีดีโอ มีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเชียร์ รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป     
    17/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จัดประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด
    สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานโครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักศึกษา กศน.เข้าร่วมการประกวดจาก กศน.อำเภอ ในจังหวัดลำปาง รวม 3 ประเภทคือ การประกวดร้องเพลง การประกวดเรียงความ และ การประกวดคลิปวีดีโอ มีผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเชียร์ รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป     
    17/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควัน วันที่ 13 มีนาคม 2558
    กศน.อำเภอเมืองปานร่วมเดินรณรงค์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาหมอกควัน วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอำเภอเมืองปาน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ณ บริเวณ บ้านแจ้ซ้อน     
    13/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ
    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ โดยการนำของผู้อำนวยการนิลุบล องค์การ พร้อมกับคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ ในงานวันสตรีสากลอำเภอแม่ทะ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งภายในงาน กศน.อำเภอแม่ทะ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมถั่วคั่วทราย โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ, กิจกรรมยำขนมจีน, กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากเศษผ้า (การทำพรมเช็ดเท้าจากขอบถุงเท้า) การจัดดอกไม้แห้ง ช่างเสริมสวย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ บงกช เกิดในวงค์
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    13/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา นางนิลุบล องค์การ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้นางเทียมจิตร เพชรล้ำ ครูอาสาฯ นางกมลนันท์ ทิพย์ศรีบุตร ครูอาสาฯ นายมานนท์ ใจมาเครือ ครู ศรช. และนางสาวกุสุมา ดวงงา ครูผู้สอนคนพิการ พื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับนางสาววิภานันท์ คำก้อน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันดอนแก้ว ประจำเดือนมีนาคม โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
1.กิจกรรมการเรียนการสอน
2.กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ
3.กิจกรรมการทำข้าวแคบ
4.กิจกรรมการทำยาดมสมุนไพร
ดำเนินการ ณ เทศบาลตำบลสิริราช ต.สันดอนแก้ว อ. แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งมีผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

บรรณาธิการ นิลุบล องค์การ
ภาพ มานนท์ ใจมาเครือ
ข่าว ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    13/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตสำนึกการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอำเภอเมืองปาน วันที่ 12 มี.ค.2558 ณ ชุมชนตำบลบ้านขอ
    กศน.อำเภอเมืองปานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์จิตสำนึกการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอำเภอเมืองปานโดยมีหน่วยงานภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ต.บ้านขอ ต.เมืองปาน ต.ทุ่งกว๋าว เข้าร่วมด้วย วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ชุมชนตำบลบ้านขอ     
    12/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านแจ้ซ้อนเหนือ หมู่ 11
    วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดงานอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแจ้ซ้อนเหนือ ม.11 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง     
    12/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน ประธานเปิดงาน โครงการกีฬา “กศน.เมืองปาน สัมพันธ์ ๒๕๕๘” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน ประธานเปิดงาน โครงการกีฬา “กศน.เมืองปาน สัมพันธ์ ๒๕๕๘” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายวุฒิพงษ์ แก้วปาเฟือย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน ประธานเปิดงาน โครงการกีฬา “กศน.เมืองปาน สัมพันธ์ ๒๕๕๘” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน     
    12/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือชุมชน วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอเมืองลำปางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือชุมชน โดยนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน 19 ตำบล และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง รวมทั้งสิ้น 68 คน     
    11/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชม กศน.ตำบลสวนดอก ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ กศน.ตำบลสวนดอก (วัดศรีชุม)
    นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วยนายประเสริฐ หอมดี ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ได้เยี่ยมชม กศน.ตำบลสวนดอก ได้ดูกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลสวนดอกทำการทำดอกไม้จากพลาสติก และได้ร่วมทอดผ้าป่า ถวายให้กับวัดศรีชุม ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ กศน.ตำบลสวนดอก (วัดศรีชุม)     
    10/03/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/42 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th