ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    นางนาทหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อ.เถิน ข้าราชการครู พนักงานราชการ กศน.อำเภอเถิน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘     
    12/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเถินและห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    กศน.อำเภอเถินและห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้จัดทำดอกมะลิด้วยกระดาษย่น ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนชั้น ป.๖/๒ และ ป.๖/๓ โรงเรียนอนุบาลเถินท่านางอุปถัมภ์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    11/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘...ปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) กศน.อ.เถิน จ.ลำปาง
    กศน.อำเภอเถิน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘...ปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom)เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    11/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
งานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

    วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางนาทหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อ.เถิน และข้าราชการครูกศน.อ.เถิน ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    11/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการ "ค่ายพัฒนาวิชาการ นักศึกษา กศน.อำเภอเถิน"
    วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเถิน ได้จัดโครงการ "ค่ายพัฒนาวิชาการ นักศึกษา กศน.อำเภอเถิน" มีทั้งกิจกรรม การสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมการแนะแนวเทคนิค การอ่านหนังสือ แก่นักศึกษา ณ โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง     
    11/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
    อ.จุลจักร กัลยาณะ ข้าราชการครูนิเทศ กศน.ตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘     
    8/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
    กศน.ต.แม่วะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแม่วะ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง     
    8/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
    กศน.อำเภอเถิน โดย กศน.ตำบลแม่ถอด ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘     
    8/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง พัฒนาอาคารสถานที่
    กศน.ต.แม่ถอดร่วมกับนักศึกษาและชาวบ้านตำบลทุ่งเจริญ พัฒนาอาคารที่ทำการ กศน.ตำบล เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘     
    8/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง รับการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
    เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ ศน.กศน.จ.ลำปาง นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อ.เถินและอ.จุลจักร กัลยาณะ ร่วมกันนิเทศ กศน.ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง     
    8/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อ.แจ้ห่มนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนพรรษา 63 พรรษา
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 วลา 07.00น.ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อ.แจ้ห่มนำบุคลากรเข้าร่วมปั่นจักรยาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนพรรษา 63 พรรษา ซึ่งรวมระยะทางการปั่นจักรยานครั้งนี้เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร  
  
    7/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.กศน.อ.แจ้ห่มลงพื้นที่ให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อ.แจ้ห่ม ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในโครงการแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวงหมู่ที่ 1 และบ้านแม่ตาในหมู่ที่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที้งนี้ท่า่นได้ให้คำแนะนำแก่คนพิการและทีมงานวิจัยให้เน้นเรื่องการตลาดที่เราจะนำผลผลิตออกไปจำหน่ายด้วย เพื่อความยั่งยืนของกลุ่ม     
    7/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.เสริมงาม เกมส์ 2558
    กศน.อำเภอเสริมงามจัดโครงการพัฒนาผู้เรียน "กศน.เสริมงาม เกมส์ 2558" วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ กศน.อำเภอเสริมงาม โดยได้รับเกียรติจาก นายสานิตย์ จันทรนิยม นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานพิธีเปิด กศน.อำเภอเสริมงาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ดังนี้ 1. การวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำ
2. การเหยียบลูกโป่ง 3. วิ่งผลัดกระสอบ 4. วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 5. ชักกะเย่อ 6. ฟุตบอล (7 คน) 7. แชร์บอล (7 คน) 8. ปิดตาแต่งหน้า
9. เก้าอี้ดนตรี  
  
    7/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอห้างฉัตร ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน "ตลาดนัดความรู้ สู่ผู้นำชุมชน" ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร
    วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอห้างฉัตร ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่าน "ตลาดนัดความรู้ สู่ผู้นำชุมชน" ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร โดยมีคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดร่วมกิจกรรม และได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชนมาก     
    6/08/2558
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เถิน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะอำเภอเถิน จ.ลำปาง
    กศน.อ.เถิน ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘
  
  
    29/07/2558
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/46 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th