ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
    นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 2528/ลป.75 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกและนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. มาร่วมเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
    กศน.อำเภอห้างฉัตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลวอแก้ว โดยมีนายศรุชา พงศ์ภัทรานนท์รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นประธานการประชุม

กศน.ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดตั้ง กศน.ตำบลวอแก้ว เป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล นำร่องของจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล และ บุคลากร องค์กร หน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุน จำนวน 22 คน เพื่อแจ้งบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงาน และภารกิจในการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ ของคณะกรรมการ และร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการเลือกตั้งตำบล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง   
  
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน
    กศน.อำเภอแม่พริก นำโดยนางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการแรลลี่...รักการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตลอดจนให้ความสำคัญของการอ่านในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่พริกระดับชั้นประถมศึกษา 4 - 6 และนักศึกษา กศน.อำเภอแม่พริก รูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้แบบฐานการเรียนรู้ มีจำนวน 3 ฐาน ฐานเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ฐานเรียนรู้เรื่องห้องสมุดประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ กศน.อำเภอแม่พริก     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดโครงการเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
    กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมจัดโครงการเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูปศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ อบต.ตำบลแจ้ห่ม     
    26/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
    โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเสริมงาม ร่วมกับอำเภอเสริมงาม ในโครงการ " ร่มเย็นเป็นสุขด้วยต้นไม้ ร่วมปรองดองสมานฉันท์ " วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ พื้นที่ตำบลทุ่งงาม     
    25/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมในการดำเนินงาน เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา
    บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมในการดำเนินงาน เวทีเสวนา เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ และการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการปฏิรูปอำเภอเกาะคา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา ตำบลเกาะคาแม่ยาว ตำบลศาลา ตำบลท่าผา ตำบลวังพร้าว และตำบลไหล่หิน เมื่อวันที่23 มิถุนายน 2557 โดยผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาของแต่ละตำบล ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ฯ

นายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ ภาพ/ข่าว/ผู้บันทึก  
  
    24/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
ประชุมเครือข่าย กศน.อำเภอเมืองลำปาง อาสาพัฒนาประชาธิปไตย
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง ครู กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมเครือข่าย กศน.อำเภอเมืองลำปาง อาสาพัฒนาประชาธิปไตย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองลำปาง     
    20/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการประกวดผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 โดยนำผลิตภัณฑ์หมวกคาวบอยจากยางพารา ของ กศน.ตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมการประกวดดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    20/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
บันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
    ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง     
    20/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มลงนามสัญญาโครงการวิจัยร่วมกับ สกว.
    วันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 10.00 น. บุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณะวิจัยได้แก่ รพ.สต.ปงดอน อบต.ปงดอน แกนนำคนพิการและคนพิการตำบลปงดอน คณะที่ปรึกษาได้แก่ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดลำปาง กำนันตำบลปงดอน ปลัดอาวุโสอำเภอแจ้ห่ม และสาธารณสุขอำเภอแจ้่หม ได้ร่วมลงนามสัญญา โครงการวิจัย "แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มคนพิการ โดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวงและบ้านแม่ตาใน ่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง" กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ณ.ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    18/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการ อ่าน-ปั่น-ถีบ ความรู้ไม่สิ้นสุด
    วันที่ 7 มิ.ย. 2557 บุคลากรของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ได้จัดโครงการ "อ่าน-ปั่น-ถีบ ความรู้ไม่สิ้นสุด Reading Non Stop" เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือแก่ประชาชนอำเภอแจ้ห่ม โดยการปั่นจักรยานเรียนรู้ตามฐานต่างๆ 4 ฐานได้แก่
1. ฐานเรียนรู้วัดผาแดงหลวง เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ศิลปะของถาวรวัตถุและขนบธรรมเนียมประเพณี
2. ฐานเรียนรู้บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านคุณพรทิพย์ มีมานะ ที่ได้จัดมุมบ้านเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือแก่ประชาชนทั่วไป
3. ฐานเรียนรู้ไร่เจมส์การ์เดน เรียนรู้หลักเกษตรธรรมชาติและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4. ฐานเรียนรู้โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรียนรู้การแกะสลักลวดลายไม้ต่างๆ ของศูนย์เสน่ห์ไม้แจ้ห่มวิทยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม
มีนางประภาศรี พยัคฆบุตร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแจ้ห่มให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและนายคเชนทร์ มะโนใจ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางให้เกียรติเยี่ยมชมในโครงการดังกล่าว

จีราวุฒิ ศรชัยยืน : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน  
  
    18/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬา "สัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เกมส์ ครั้งที่ 3"
    กศน.อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรม กีฬา "สัมพันธ์ กศน.อำเภอเมืองลำปาง เกมส์ ครั้งที่ 3" โดยนายมานพ ปัญญายืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เป็นประธานในพิธี ในอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง     
    16/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองลำปางได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด DANCER TOBE NUMBER ONE
    กศน.อำเภอเมืองลำปางได้จัดกิจกรรม โครงการประกวด DANCER TOBE NUMBER ONE โดยท่านผอ.จรรยา จิรชีวะ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมร่มไทร สถานบันกศน.ภาคเหนือ      
    16/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lampang Happiness Showcase
ขึ้นข่าววันที่ 11 มิถุนายน 2557

    จังหวัดลำปาง จัดงาน Lampang Happiness Showcase ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน/นวัตกรรมในห้วงเดือนตุลาคม 2556 – 2557 และทราบถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/แนวคิด “ลำปางนครแห่งความสุข” รวมถึงรับฟังความคิดเห็นแนวคิด “ลำปางนครแห่งความสุข” รูปแบบงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ/การสาธิต การเสวนา และการเผยแพร่เอกสารผลงาน และได้เชิญ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมที่โดดเด่น หรือที่ได้รับรางวัล และสอดคล้องกับแนวคิด “ลำปาง นครแห่งความสุข” ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ หรือการสาธิต สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จึงได้มอบให้ กศน.อำเภอห้างฉัตร เป็นตัวแทนนำผลงานการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข ตัวอย่างบ้านหนังสืออัจฉริยะ กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับแนวคิด “ลำปาง นครแห่งความสุข” ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของจังหวัดลำปาง เช่น การจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข และฑูตส่งเสริมการอ่าน การนำเสนอวิดิทัศน์ แจกแผ่นพับ ผลการดำเนินงานโครงการอ่านสร้างสุข กศน.ตำบลห้างฉัตร และการจัดกิจกรรมต้นไม้เล่าเรื่อง การที่คั่นหนังสือ การทำป็อปอัพแสนสนุก รวมถึงรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ และให้ข้อคิดการดำเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง      
    12/06/2557
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/34 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th