ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

กศน.อำเภอเมืองปาน ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาาคเรียนที่ 1-2559 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา. กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2559 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยมีท่านอนันต์ พุ่มพันธุ์วงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน     
    2/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษา กศน.เสริมงาม
    กศน.อำเภอเสริมงาม จัดโครงการสัมมนาภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษา กศน.เสริมงาม
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ กศน.อำเภอเสริมงาม ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ศตวรรษ บุนนาค นายอำเภอเสริมงาม มาเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 80 คน  
  
    1/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง มอบดอกไม้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อ.นาตยา ทุนกุล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กศน.อ.เมืองลำปาง ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำ ณ กศน.อ.เชียงม่วน จังหวัดพระเยา
อ่านต่อคลิกที่นี่
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง มอบดอกไม้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับ อ.นาตยา ทุนกุล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กศน.อ.เมืองลำปาง ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำ ณ กศน.อ.เชียงม่วน จังหวัดพระเยา ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของ อ.นาตยา ทางคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กศน.อ.เมืองลำปาง ได้ร่วมกันแสดงความยินดีและอวยพรให้กับ อ.นาตยา ทุนกุล(พี่แป๋ม) ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกประการ     
    1/06/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน BBL ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมืองลำปาง เพื่อนำหลักการ BBL ตามที่ได้รับการอบรมเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน ณ.ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการอ่านต่อคลิกที่นี่


    กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน BBL ณ ห้องประชุม กศน.อ.เมืองลำปาง เพื่อนำหลักการ BBL ตามที่ได้รับการอบรมเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน ณ.ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ในวันที่ 27-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมเริ่มต้นขึ้นโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อการนำวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียน และได้เปิดให้เกิดการซักถามแลกเปลี่ยน ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก่อนจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม โดยขณะดำเนินการ ท่าน ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และได้ให้ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยน รวมถึงการให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้วย

การจัดการประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน BBL เริ่มขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559  
  
    31/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง โดย รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช และ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ นำคณะครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้ารับการอบรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน ณ.ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อคลิกที่นี่
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง โดย รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช และ ศน.สมพร เอี่ยมสำอางค์ นำคณะครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้ารับการอบรม การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมองของวัยรุ่นและวัยทำงาน ณ.ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานกศน. กระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อคลิกที่นี่  
  
    27/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
    นางอุบลรัตน์ ศรีตันดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางนันธิญา สุสา ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินมิติประสบการณ์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแฟ้ม และ การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การประเมินประสบการณ์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศในครั้งเป็นอย่างมาก     
    23/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
เกียรติยศ ชาว กศน.
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"

    นางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2558 จาก สำนักงาน ปปท.เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2559     
    23/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน"
ประจำปี 2558

    ผอ.อำภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม เข้ารับรางวัลข้าราชการต้นแบบ "คนดีของแผ่นดิน" ประจำปี 2558 ของสำนักงาน ปปท. จากท่านไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ในวันที่ 11 พ.ค.2558 ณ โรงแรมเช็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดพิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล ข้าราชการต้นแบบ จำนวน 10 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูข้าราชการ ที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และเคร่งครัดในคุณธรรมความดีตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ให้เป็นข้าราชการต้นแบบ  
  
    18/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่น 119/ลป.3 โดยมี รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.กศน.จ.ลำปาง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการค่าย ให้การต้อนรับ นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อ่านต่อคลิกที่นี่    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่น 119/ลป.3 โดยมี รองผอ.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผอ.กศน.จ.ลำปาง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการค่าย ให้การต้อนรับ นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมวิทยากรยุวกาชาดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และพัฒนาศักยภาพในการจัดการโครงการ และบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่กิจกรรมการชาด ยุวกาชาด สู่กลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามมาตรฐาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน จากพื้นที่ กศน.จ.ลำปางทั้งหมด ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผู้บริหารทุกระดับใน กศน.จ.ลำปาง ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พิธีเปิดได้เริ่มขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 13:00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางรัชนี ลอยฟ้า ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้ และให้ข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของวิทยากรยุวกาชาด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด เพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หลังจากพิธีเสร็จสิ้น ท่านนายกเหล่ากาชาด ได้เดินทางกลับที่พัก โดยมี ท่านรองฯ ผอ.ทิพยวรรณ เตียงธวัช ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ และคณะผู้บริหารในพื้น กศน.จ.ลำปาง ได้เดินทางมาส่งยังรถของเหล่ากาชาด โดยบรรยากาศเป็นกันเองและเรียบง่าย หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร ได้กลับมาดำเนินการในค่ายต่อเพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อไป

กิจกรรมภายในค่ายเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนาน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ทางคณะวิทยากรมีเทคนิคในการนำเสนอที่สอดคล้องกับบทเรียนและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และได้ความรู้ ความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน โดยท่าน ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำหน่วยสี สีเขียว ด้วย

กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมวิทยากรยุวกาชาดครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2559 โดยผู้เข้าค่ายต้องพักแรมในพื้นที่ กศน.ภาคเหนือ ตลอดการอบรม  
  
    15/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง นำโดย ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ เข้าร่วมโครงการ คลองผดุงสร้างสุข สัญจรนครลำปาง
อ่านต่อคลิกที่นี่    กศน.อ.เมืองลำปาง นำโดย ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง นำโดย ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ เข้าร่วมโครงการ คลองผดุงสร้างสุข สัญจรนครลำปาง โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในงานมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสินค้าและบริการที่น่าสนใจมากมาย อาธิเช่น เสื้อผ้าและหนังสือราคาถูก บริการตัดผมฟรี งานอาชีพและงานการศึกษาจากสถาบันหลากหลายแห่งในจังหวัดลำปาง

พิธีการได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 9 นาฬิกา โดยนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าฯ จ.ลำปาง ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาและความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ ก่อนจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยตีฆ้องชัยเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ลำปาง ในครั้งนี้ทาง กศน.อ.เมืองลำปางได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่าง ๆ ให้แก่คณะของประธานฯ ที่เข้าเยี่ยมชมในซุ้มของ กศน.อ.เมืองลำปาง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานบรรณสัญจร ที่ท่านประธานฯ ได้ให้เกียรติ หยอดหนังสือลงในตู้รับบริจาคหนังสือในโครงการบรรณสัญจร เป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญในโครงการรักการอ่าน มีการเยี่ยมชมและสอบถามเรื่องงานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. และยังเข้าชมกลุ่มอาชีพ งานนวดแผนไทย งานอาชีพการเพาะเห็ด งานผลิตเทียนสะเดาะห์เคราะห์ ผ้าทอมือ งานผลิตไม้กวาด งานผลิตตุงและโคมไฟล้านนา งานสร้างสรรค์หมวกสุริโยทัยด้วยวัสดุเหลือใช้ และยังมีอาชีพทำอาหาร คือ ข้าวแต๋น กล้วยฉาบ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะผู้บริหาร และคณะผู้ทำงานของ กศน.อ.เมืองลำปาง

หลังจากนั้น คณะทำงานของ กศน.อ.เมืองลำปาง ได้ให้บริการแก่ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองในงาน ที่ให้ความสนใจในงานด้านต่าง ๆ ของ กศน.อ.เมืองลำปาง ซึ่งงานอาชีพจะเป็นจุดสนใจของนักเรียน นักศึกษามาก เนื่องจากมีความหลากหลาย และเป็นงานในพื้นที่ ที่นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะไม่เคยทราบมาก่อนว่าถูกผลิตขึ้นในจังหวัดลำปาง โดยทาง กศน.อ.เมืองลำปางจะอยู่ให้บริการภายในงานจนจบโครงการ คือวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 9:00 - 21:00 น.  
  
    11/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2559 ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง โดยมีประธานคือ ท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั้งในหน่วยจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559อ่านต่อคลิกที่นี่    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ2559 ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง โดยมีประธานคือ ท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการกศน.จังหวัด เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั้งในหน่วยจังหวัดและอำเภอ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559     
    3/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
นายคเชนทร์ มะโนใจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผอ. กศน. 13 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

    การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่ม
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม 1
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง  
  
    3/05/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะข้าราชการ ครู และ เจ้าหน้าที่ ของกศน.อ.เมืองลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของทหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการ เรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปี 2559 ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง และ กศน.อ.แม่เมาะอ่านต่อ คลิกที่นี่    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ นำคณะข้าราชการ ครู และ เจ้าหน้าที่ ของกศน.อ.เมืองลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาร่วมกับหน่วยงานของทหาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับการนิเทศจากคณะกรรมการ เรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร ประจำปี 2559 ร่วมกับ กศน.จ.ลำปาง และ กศน.อ.แม่เมาะ

การดำเนินการ : ได้รับคำแนะนำจาก คณะกรรมการ นำโดย ท่านพันเอกศรสิทธิ์ บรรหาญศุภวาท หัวหน้าชุดนิเทศ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก และรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายงานเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559  
  
    28/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ กศน.จังหวัดลำปางอ่านต่อคลิกที่นี่
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อสืบสานประเพณีล้านนาในเรื่องการให้ความเคารพต่อผู้ทรงคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพัฒนาบุคลากรให้ฝักใฝ่สิ่งที่ดีงาม รักษาวัฒนธรรมของภาคเหนือ โดยเข้าร่วมจัดงานสืบชะตา และรดน้ำดำหัว ณ บริเวณ กศน.จังหวัดลำปาง มีท่าน ผอ.คเชนทร์ มะโนใจ เป็นประธานในพิธี     
    22/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง (ศูนย์ความรู้กินได้) โดย สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาขน) หรือ okmd ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง


อ่านต่อคลิกที่นี่
    ผอ.ดร.ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ ผอ.กศน.อ.เมืองลำปาง นำคณะข้าราชการ และครู กศน.อ.เมืองลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง (ศูนย์ความรู้กินได้) โดย สนง.บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาขน) หรือ okmd ร่วมกับ กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อทำความเข้าใจและเข้ารับคำแนะนำในการจัดกระบวนการเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่ ที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดและเกิดประโยชน์ในระยะยาว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในชุมชน โดยเน้น ความคิดสร้างสรรค์และการดัดแปลงความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่สามารถบรรลุผลในการขยายความสำเร็จในระดับประเทศ หรือระดับโลก

โดยในการประชุม ได้มีการเสนอแนะวิธีการ รวมถึงการยกตัวอย่างผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำไปแล้วนำไปใช้ได้ผล สามารถดึงดูดผู้คนให้ติดตามด้วยความแปลกใหม่ในความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์คณะครูและผู้ประกอบการในพื้นที่ กศน.อ.เมืองลำปาง เพื่อนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยน และสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจต่อยอด หรือ ธุรกิจที่เกิดขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทำให้การประชุมครั้งนี้ สามารถนำมาพัฒนางานของ กศน.อ.เมืองได้เป็นอย่างมาก

การประชุมได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุม กศน.จ.ลำปาง ในช่วงเช้า ต่อด้วยการพบปะผู้ประกอบการในเขต กศน.อ.เมืองลำปาง ณ ห้องวิดิทัศน์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ในช่วงบ่าย และในช่วงเย็น ได้นำคณะวิทยากร เข้าชมแหล่งผลิตข้าวแต๋น ผลิตภัณฑ์ของฝากขึ้นชื่อในลำปาง ในพื้นที่ กศน.ต.บ้านเป้า โดยคณะวิทยากรได้ให้คำแนะนำและเกิดการแลกเปลี่ยนด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง รายงานเมื่อ 21 เมษายน 2559  
  
    21/04/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/59 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th