ID
PWD
 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้นำลูกเสือประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
    วันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ผอ.ปานเดือน ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร พร้อมด้วย นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะของคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้นำลูกเสือประกอบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์     
    24/08/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ ณ สนาม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
วันที่ 31/07/2560

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา และคณะครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 35 เป็นประธานในพิธี ณ สนาม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย     
    31/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กสน. จังหวัดลำปาง และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง     
    31/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันที่ 27 กรกฎคม 2560 กิจกรรมการบริจาคโลหิต “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
    ในวันที่ 27 กรกฎคม 2560 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ผู้บริหารและคณะครู กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560     
    27/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
วันนี้ 26 กรกฎาคม 2560 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
    วันนี้ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. บุคลากร กศน.จังหวัดลำปาง นำโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอห้างฉัตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ สวนอนันตยศ อำเภอห้างฉัตร จัดโดยจังหวัดลำปาง  
  
    27/07/2560
 
อ่านรายละเอียด..
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา หลักสูตร "ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
    น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา หลักสูตร "ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" รุ่นที่ 1-2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ จ.ลำปาง     
    9/06/2560
 
อ่านรายละเอียด..
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา หลักสูตร "ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" รุ่นที่ 1-2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ จ.ลำปาง
    น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสวนา หลักสูตร "ทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" รุ่นที่ 1-2 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ จ.ลำปาง     
    9/06/2560
 
อ่านรายละเอียด..
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ตำบล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
    นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ตำบล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัลชุมชน หน่วยที่ 3 การตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยที่ 4 การใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง     
    31/05/2560
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการวันรักการอ่าน 2เมษา และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเทศบาลตำบลเมืองปาน
    วันที่5เมษา 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการวันรักการอ่าน 2เมษา และโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดเทศบาลตำบลเมืองปาน โดยมีท่านคำรณ นิวันติ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการและ นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในโครงการนี้     
    3/05/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
    กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดอบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ในการอบรมครั้งนี้มี นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้     
    1/03/2560
 
อ่านรายละเอียด..
โครงการบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง นางปาริชาติ ป้อมไธสง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดลำปาง และคณะบรรณารักษ์ห้องสมุดจังหวัดทั้ง 12อำเภอ ได้มาประชุมโครงการบรรณารักษ์สัญจร และสรุปการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปานประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน โดยมี นางวิภาวนี ไชยวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปาน และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองปานให้การตอนรับคณะบรรณารักษ์สัญจร     
    17/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กีฬาสี กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอเมืองปาน ได้จัดโครงการกีฬา กศน.อำเภอเมืองปาน ต้านภัยยาเสพติด โดยมีท่าน พ.อ.อ.มานิตย์ ไหวไว ปลัดอวุโส อำเภอเมืองปาน ได้เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองปาน     
    17/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ทะ อบรมกระบวนการผลิตคลิปสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน
     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ทะ ได้มอบหมายให้ นางสาวบงกช เกิดในวงค์ ครู กศน.ตำบลวังเงิน และนายธนันท์รัฐ สายสุภา ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตคลิปสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สบร. และสถาบันรามจิตติ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู กศน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการออกแบบและการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ทันกับยุคสมัยนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของตนเอง ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการเร่งพัฒนาครู กศน. ทุกประเภท เพื่อให้เป็นทั้งผู้สอนและผู้ออกแบบการเรียนรู้รายบุคคลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย กิจกรรมคลิปวิดีโอกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน, กิจกรรมการตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้สู่การวางแผนผลิตคลิปวิดีโอ, กิจกรรม workshop การวางโครงเรื่องและการเขียนสคริปท์, กิจกรรม workshop กระบวนการและเทคนิคการถ่ายทำ/ผลิตคลิปให้โดนใจ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายทำคลิปสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการตัดต่อเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ สถาบันรามจิตติ
โดยการอบรมดังกล่าวมีนายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง (สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง) เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม ซึ่งมีบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมรวม 65 คน

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : ธนันท์รัฐ สายสุภา  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : ประชุมอาสามัครบ้านหนังสือชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
     นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ และคณะครูกศน.ตำบลครูศรช.ของกศน.อำเภอแม่ทะ ได้จัดประชุมอาสาสมัครบ้านหนังสือชุม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่ทะ : กิจกรรม กศน.เคลื่อนที่
    นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทะ มอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านกิ่ว โดย นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตำบลบ้านกิ่ว และนางสุวิมล ศรีรัตน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ ร่วมกิจกรรม กศน.เคลื่อนที่กับอำเภอแม่ทะ ณ วัดป่าเพิ่มพูน ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ ภายใต้โครงการศูนย์ดำรงค์ธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำเดือนมกราคม 2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ การทำไข่ครกทรงเครื่อง และบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่

บรรณาธิการ : กุสุมา ศรีผดุงอำไพ

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอแม่ทะ  
  
    16/02/2560
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/66 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th