ID
PWD
 
 
รายงานการประชุม

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
    การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล     
    8/03/2559
 
อ่านรายละเอียด..
รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ/ หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559
    รายงานการประชุมประจำเดือน

ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือน มกราคม 2559  
  
    26/02/2559
 
อ่านรายละเอียด..
กำหนดการ งาน กพด.2559
(ฉบับร่าง)

    กำหนดการงานประชุม กพด.2559
เฉพาะ วันที่ 1 ก.พ.2559  
  
    26/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
ใบลงทะเบียนร่วมงาน กพด.ปี 2559(อำเภอที่มี ศศช.)
    ขอให้ผู้รับผิดชอบ
งาว : ครูต้อย
แจ้ห่ม : ครูวุฒิ
เมืองปาน : ครูเชษฐ์
นำใบลงทะเบียนมีมีลายเซ็น ผอ. และครู นำส่ง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 1 ก.พ.59 นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปาริชาติ 08 1908 2359 (ตลอดการจัดงาน กพด.)  
  
    26/01/2559
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/3
1 2 3สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th