สินค้า กศน.พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ 2564สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง (ONIE Online Commerce Center)

1.จักสานผิวไม้ไผ่เมืองมาย

โดย กศน.ตำบล ตำบลเมืองมาย
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผิวไม้ไผ่ บ้านนางาม

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 17 บ้านนางาม หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์ ราคาเริ่มต้น 350 – 500 บาท
- กระเป๋าไม้ไผ่เมืองมาย ทรงกระบอกมีฝาปิด ราคาขายส่ง/ปลีก ตั้งแต่ราคา 350 – 500 บาท (อยู่ที่ขนาดผลิตภัณฑ์)
- กระเป๋าไม้ไผ่เมืองมาย ทรงสี่เหลี่ยม ราคาขายส่ง/ปลีก
ตั้งแต่ราคา 350 – 500 บาท (อยู่ที่ขนาดผลิตภัณฑ์)
   

   

2.กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

โดย กศน.ตำบล กศน.ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

ที่อยู่

บ้านเลขที่  74 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

สินค้า ทำด้วยมือ ทนทาน ผ้าทอของชุมชน
ราคาย่อมเยาว์ รูปแบบ  ทันสมัย

ราคาผลิตภัณฑ์

เริ่มตั้งแต่ 500 บาท 
กระเป๋าผ้า ขายปลีกใบละ 600 - 700 บาท
ราคาขายส่ง จำนวน 12 ใบ ขายส่งใบละ 500 บาท


3.ข้าวเกรียบ

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านยางอ้อยใต้

ที่อยู่

บ้านยางอ้อยใต้ หมู่ 11 ตำบลเวียงตาล
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์

- ข้าวเกรียบดิบ (ปลีก) ขนาด ​30​ กรัม ​ราคา 50​ บาท
- ข้าวเกรียบ (ส่ง) 1 กิโลกรัม ๆ ละ 80 บาท

   

4.ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นพอเพียงบ้านน้ำโท้ง

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลนาครัว
กศน.อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุ่มลูกชิ้นพอเพียงบ้านน้ำโท้ง
ที่อยู่ 65/1 หมู่ 1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์

ราคาขายปลีก/ส่ง ถ้วยเล็ก 20 บาท
กิโลกรัมละ 200 บาท


5.ข้าวเกษตรอินทรีย์

โดย กศน.ตำบล : กศน. ตำบลเสริมซ้าย
อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม
ที่อยู่

บ้านเลขที่ 6 หมู่ 8 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์

เริ่มตั้งแต่ 40 - 400 บาท  
ขนาดของผลิตภัณฑ์
- ขนาดถุงเล็ก   ราคา   40 บาท
- ขนาดถุงใหญ่  ราคา   70 บาท
- ขนาดเป็นถัง   ราคา 400 บาท

   

   

6.ผ้าซิ้นไทลื้อ

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลปงเตา
อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านขุนแหง
ที่อยู่

กศน. ตำบล นางสาวอุบลวรรณ เผือกนอก โทร. 083 065 3226 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์

ราคาเริ่มตั้งแต่ 750 - 2,500 บาท 


7.เครื่องสำอางนมแพะ

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลวังทรายคำ
อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ชาววังทรายคำ

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 125  หมู่ 5 บ้านทุ่งห้า
ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -
ราคาผลิตภัณฑ์

ราคาเริ่มต้นที่ 50 - 129 บาท ราคาปลีก/ส่ง
- สบู่นมแพะ ราคาก้อนละ 50 บาท
- เซรั่มนมแพะ ราคาขวดละ 129 บาท
- ครีมอาบน้ำนมแพะ ราคาขวดละ 99 บาท
- โลชั่นนมแพะ ราคาขวดละ 79 บาท


 

8.รองเท้าจากเชือกร่ม

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

นางผ่องพรรณ หน่อแก้ว 
เบอร์โทร 084 364 5624

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 42 หมู่ 7 ตำบลสมัย
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่  350 - 390 บาท
ราคาขายส่ง 10 คู่ ขายคู่ละ 350 บาท

9.ลำ แต้ แต้

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำพริก
บ้านแม่เชียงรายลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
จังหวัดลำปาง 52180

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-                  

ราคาผลิตภัณฑ์

น้ำพริกแกงแค และน้ำพริกแกงเผ็ด
- ราคาส่งกิโลกรัมละ 60 บาท
- ราคาปลีกกิโลกรัมละ 70 บาท
- กระปุก 400 กรัม ราคา 40 บาท
น้ำพริกลาบ
- ถุง 250 กรัม ราคา 50 บาท
- ถุง 500 กรัม ราคา 100 บาท
- ถุง 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท
น้ำพริกปลาร้า
- กระปุก 200 กรัม ราคา 50 บาท


   

10.กระเป๋าผ้า

โดย กศน.ตำบล : กศน. ตำบลวังพร้าว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

นางจารุณี  เปล่งแสงทอง 
โทร 085 694 2926

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 56/2 หมู่ 2 ตำบลวังพร้าว
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์

ราคาปลีก/ส่งราคา 35 - 100 บาท


11.ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
บ้านทุ่งเลางาม

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านทุ่งเลางาม ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -
ราคาผลิตภัณฑ์ ราคาเริ่มต้นที่ 10 - 300 บาท
   

   

12.ไม้กวาดดอกหญ้า

โดย กศน.ตำบล : กศน.ตำบลบ้านแลง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหาดเชี่ยว
ที่อยู่

บ้านเลขที่ 40 บ้านหาด หมู่ 9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ -
ราคาผลิตภัณฑ์ ราคาขายปลีก/ส่ง : ราคาด้ามละ 40 บาท
ราคาส่งมัดละ 380 บาท (1 มัดมี 10ด้าม)

13.หมอนผ้าด้นมือ

โดย กศน.ตำบล : กศน. ตำบลทุ่งกว๋าว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 
เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุ่มผ้าด้นมือบ้านหัวทุ่ง
ที่อยู่

บ้านเลขที่  75  หมู่ 10  ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง  52240

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

-

ราคาผลิตภัณฑ์ - เริ่มตั้งแต่ราคา 60 - 1,500 บาท
- ราคาขายปลีกใบละ 299 บาท
- ราคาขายส่งใบละ 250 บาท