การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Air

ของสำนักงาน กศน. ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ "Ku-Band"

ระหว่างเวลา 06.00 - 24.00 น.
ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง

Live TV

www.etvthai.tv/stream/home.aspx

TV on demand

www.etvthai.tv/OndeMAnd/Ondemand2.aspx

วิทยุเพื่อการศึกษา ออกอากาศระบบ FM คลื่อน 92 MH

ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ทุกวัน
วันละ 18 ชั่วโมง และเผยแพร่รายการวิทยุ
ผ่านทางเครือข่าย Internet ที่
www.moeradiothai.net
ในรูปแบบ Live Radio และ Radio on demand