ID
PWD
 
 

กศน.อำเภอเสริมงามถวายเทียนพรรษา
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมเเละวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นางอารีย์ ณ นคร ครูชำนาญการพิเศษกศน.อำเภอเสริมงามพร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอเสริมงาม นักเรียนนักศึกษากศน.อำเภอเสริมงามร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีอันดีงาม
อำคา พลเสนา..ภาพถ่าย/รายงาน  
  
    9/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
    วันที่ 1 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักศึกษาของ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2555 ซึ่งในกิจกรรมได้แห่เทียนเข้าพรรษาไปตามเส้นทางภายในเทศบาลอำเภอแจ้ห่ม และถวายแก่วัดผาแดงหลวง

วรภัทร ตัวละมูล : ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว : รายงาน
  
  
    8/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาวโดยกศน.ตำบลบ้านอ้อนเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลบ้านอ้อน เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พิธีเปิดโดยนายสุชาติ เสนางคนิกร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ภายในงานมีกลุ่มอาชีพของกศน.ตำบลต่างๆ อาทิ กล่มเห็ด กศน.นาแกและกศน.บ้านโป่ง,กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กศน.บ้านหวด,กลุ่มปุ๋ย กศน.แม่ตีบและกศน.บ้านแหง ส่วนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านอ้อนมีการฝึกสาทิตและการทำกล้วยบาบีคิวซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจและเป็นกลุ่ม OTOP 4 ดาว

สุรภี ภาพ/รายงาน  
  
    8/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโครงการหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ
    ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 2555 ,วันที่ 1-7 สิงหาคม 2555 กศน.ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโครงการหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรธุรกิจเสริมสวย จำนวน50ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาเเละประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป ณ บ้านดอนไช หมู 7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ฐิติพร วงศ์ทา..ภาพ

ชนัฐกานต์ ขุมเพชร์..ข่าว

  
  
    7/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อ.สบปราบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมฯและอบรมทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
    ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบปราบ โดยการนำของ ผอ.กุสุมา ศรีผดุงอำไพ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ ลานสนาม กศน.อำเภอสบปราบและวัดบ้านแพะ โดยมีกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม จากพระวิทยาพร และกิจกรรมกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และการพัฒนาสถานศึกษา วัด และชุมชน รวมทั้งนำนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ในเทศกาลเข้าพรรษา อีกด้วย
นิคม อินจันทร์ ข่าว
พิทักษ์ คำภีละ ภาพ
  
  
    6/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอเถิน ร่วมกับ กศน.อำเภอแม่พริก นำโดย นายพงค์แสนชัย อิสระไพจิตร์ผอ.กศน.อำเภอเถิน และพ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอเถิน/อำเภอแม่พริก โดย ดร.ชุนกิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพในแต่ละตำบล มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก ณ.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง
ชนัฐกานต์ ขุมเพชร์ ภาพ/ข่าว  
  
    3/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ
    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริก ร่วมกับ กศน.อำเภอเถิน นำโดย พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส ผอ.กศน.อำเภอแม่พริก และ นายพงษ์แสนชัย อิสระไพจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอเถิน พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร กศน.อำเภอแม่พริกและอำเภอเถิน จัดโครงการเรียนรู้ สู่อาชีพเพื่อการมีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอำเภอแม่พริก/อำเภอเถิน โดย ดร.ชุนกิจ จันทรสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพในแต่ละตำบล มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก ณ.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง     
    1/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    วันนี้ 1 ส.ค.2555 กศน.อำเภองาว โดยกศน.ตำบลแม่ตีบ เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ บ้านแม่ตีบ หมู่ที่ 2 พิธีเปิดโดยนายสุวรรณ บุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ ภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ของกศน.ตำบลนาแก,กศน.ตำบลบ้านอ้อน กศน.ตำบลบ้านหวด,กศน.ตำบลบ้านร้อง มีการสาธิตการผสมปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มซึ่งมีนายเผ่าเทพ บำรุง เป็นวิทยากรสอนและบรรยาย
สุรภี ภาพ/รายงาน  
  
    1/08/2555
 
อ่านรายละเอียด..
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง
    คณะข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และนักศึกษา กศน. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง     
    30/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภองาว โดยกศน.ตำบลบ้านร้องจัดทักษะชีวิต "โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้เลือดออก"
    วันนี้ 30 ก.ค.2555 กศน.ตำบลบ้านร้อง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดโครงการ"โรคมือ เท้า ปากและโรคไข้เลือดออก"ให้กับกลุ่มผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน 78 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลงาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สบป๋อนมาให้ความรู้ในครั้งนี้
สุรภี ภาพ/รายงาน  
  
    30/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
ข้าร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
    นายจรรยา จิรชีวะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองลำปาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สวนสาธารณเขลางค์นคร      
    30/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอเถิน โดย กศน.ตำบลแม่วะ จัดโครงการหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรการทอผ้า 50 ชั่วโมง
    กศน.ตำบลแม่วะ จัดโครงการหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรการทอผ้า 50 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค. 55 , วันที่ 1-5 ส.ค. 55 ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ชนัฐกานต์ ขุมเพชร์ ภาพ/ข่าว  
  
    29/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแก
    เมือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 กศน.ตำบลนาแก เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน " การเพาะเห็ด " พิธีเปิดโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก นายวิทยา ชัยคำ ภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เช่นกลุ่มยาดมสมุนไพร,กลุ่มดอกไม้จันทน์,กลุ่มน้ำยาล้างจาน,นอกจากนี้ยังมีกศน.ตำบลบ้านอ้อน,บ้านร้อง,บ้านโป่ง,บ้านหวด,แม่ตีบ ได้นำกลุ่มอาชีพมาแสดงในงาน ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
  
  
    27/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยปั้นเมล็ดชีวภาพและกิจกรรมการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว
    กศน.อำเภอแม่พริก จัดอบรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยปั้นเมล็ดชีวภาพ วิทยากรโดย กลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ บ้านแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง และกิจกรรมการคัดเมล็ดพันธ์ข้าว วิทยากรโดย นายยงยุทธ คำแปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ณ.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อำเภอแม่พริก      
    27/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
กศน.อำเภอแม่พริก จ.ลำปาง จัดกิจกรรม ตลาดนัดความรู้
     วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กศน.อำเภอแม่พริก จัด กิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ณ.โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก มีบริการหนังสือ นิตยสาร และมุมอาเซียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมาคมอาเซียน มีหนังสือ 10 ประเทศอาเซียนไว้บริการ สาธิตการทำถุงการบูรหอม พร้อมแจกใบความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของการบูร มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     
    26/07/2555
 
อ่านรายละเอียด..
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/17 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 0 54218 666 โทรสาร 0 5422 8295   website: http://lpa.nfe.go.th